Naposledy aktualizováno: 28.08.2021 08:30:01
Na úvodní stranu

Knihovna Brněnec

 

 

Knihovna Brněnec je základní knihovnou obce ve smyslu zákona č. 257Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Posláním knihovny je přispívat k rozvoji kultury a vzdělání v obci. Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje knihovna bezplatně (viz par.4, odst.l knihovního zákona).

 

 

 

 

 

Historie a současnost knihovny

Knihovna začala v obci fungovat po roce 1918. Po tomto roce vznikl v obci místní odbor NJ. pro jihozápadní Moravu, byla založena místní osvětová komise pořádající přednášky a řadu kulturních podniků. V této době vznikla v Moravské Chrastové i česká veřejná knihovna.Česká veřejná knihovna byla v obci založena r. 1920. Po zabrání Moravské Chrastové a okolí Němci, nevykazovala knihovna žádnou činnost (1939 - 1945). Od května 1945 do konce ledna 1949 vykonával funkci knihovníka řídící učitel pan Kostelecký. Od 1. února 1949 náleží Moravská Chrastová do nově utvořeného kresu Svitavy. V roce 1959 bylo schváleno sloučení Moravské Chrastové a Brněnce.Obě obce tak existují jako celek.

Od roku 1949 - 1959 byl knihovníkem v Moravské Chrastové pan učitel, požději ředitel školy, Rudolf Ledvinka.Jeho práce knihovníka byla hodnnocena velice kladně. Po roce 1959 se v knihovně vystřídala řada knihovníků.Snahou každého knihovníka je získat co největší počet čtenářů (v součastnosti registrováno 380 čenářů). Čtenáři jsou registrováni ze všech věkových kategorií. Knihovnu tvoří 3 poměrně dobře vybavené místnosti.Jedna z místností slouží jako čítárna.

Knihovna čítá přes 6000-tisíc vlastních svazků.Knihy jsou průběžně dokupovávány.Obecní úřad financuje nákup nových knih.Po navedení nových knih do knihovního fondu, si je mohou čtenáři vypůjčit. Městská knihovna ve Svitavách, prostřednictvím VF (výpůjční fondy), umožňuje si tyto knihy půjčit v knihovně v Moravské Chrastové. Knihy je možné si zarezervovat, je možné si je půjčit i z jiné knihovny. V knihovně jsou i různé časopisy, např.: Biblio, Kapka, Čtenář, Brněnecký Občasník, Lhotecký deník, Čtenářské noviny, atd. V knihovně je možnost využívat internet.

Služby, které knihovna poskytuje, tj. registraci čtenářů, půjčování knih, využívání internetu, jsou zdarma. Knihovna v Moravské Chrastové byla podřízenou knihovnou knihovny v Březové nad Svitavou.V současné době je řízena Městskou knihovnou Svitavy.

 

(Poznámky k dějinám Střediskové knihovny v Březové a jí podřízených knihoven - zpracovala Monika Richtrová : odtud čerpány historické údaje.

Publikaci je možné si přečíst v knihovně).