Naposledy aktualizováno: 28.08.2021 08:30:01
Na úvodní stranu

Knihovna Brněnec

                                                                 ROK 2021

Pasování na čenáře

slavnostně proběhlo 18. 6. 2021 v knihovně.

V tento den došlo k pasování na čtenáře dětí ze dvou tříd (1. třída a 2. třída -zapřičinil Covid 19).

Třídy se vyměnily - když odešla 2. třída (pasována byla první),  došlo k pasování 1. třídy.

Děti pod dozorem svých paní učitelek přečetly krátký úryvek. Paní učitelka pak rozhodla zda mohou být děti pasováni na čtenáře.

Rytíř  provedl pasování dětí na čtenáře. Děti složily přísahu, kterou jim předčítal rytíř. 

Slavnostní pasování vyfotil Martin Záruba. (Fotografii obdržely děti spolu s vysvědčením).

Každé dítě dostalo na památku také knihu (ta je k tomuto účelu vytištěna) a kazetu Pohádky z Voňavé paseky a lesa (kazetu darovala Roma Holasová).

Slavnostní pasování na čtenáře proběhlo za přítomnosti hostů .

Přítomno 32 dětí, 8 dospělých.

V Morvské Chrastové 10. 7. 2021                            zapsala: Ivanovová - knihovnice                                                                  

 

 

        ROK 2020

 

Dne 9. října navštívila zdejší knihovnu 2. třída ZŠ Brněnec v počtu 8 dětí s paní učitelkou Karlíkovou,Lenkou,Mgr.

 

  1. Po uvítání byly děti seznámeny s prostředím knihovny.
  2. Dozvěděly se jaké knihy v knihovně jsou a pokud mají o ně zájem, tak si je mohou se svolením rodičů půjčit.
  3. Děti jsem seznámila se soutěží Perlorodky, která bude u nás probíhat do konce roku 2021.Nakonec se rozhodlo, že bude soutěžit celá 2. třída koletivně.
  4. Nakonec jsme problali hlavní bod návštěvy a to je pasování na čtenáře. Koronavir nedovolil, aby děti byly pasovány na čtenáře již v první třídě jak bývá zvykem. Budou tedy pasovány ve druhé třídě 30. listopadu (budeme doufat).
  5. Než jsme se rozloučili, tak si děti měly možnost prohlédnout dětské knížky.
  6. Děkuji za dárky vytvořené z papíru a zase někdy nashledanou.

 

V Moravské Chrastové 10. 10. 2020                               zapsala: Ivanovová, knihovnice

 

 

 

                                                    Březen měsíc knihy 

 

2. 3. 2020 - MŠ U DVOU SLUNÍČEK u této příležitosti navštívila zdejší knihovnu.

počet: 27 dětí + 5 dospělých

 

5. 3. 2020 - návětěva knihovny : 3. třída ZŠ Brněnec

Téma:         Březen měsíc knihy, čtenářů, internetu,atd...........

                  Perlorodky - soutěž pro děti

                  Vesmír - žáci s ním byli v kostce seznámeni

                  Prohlídka knih a encyklopedií (pokud se budou dětem líbit,    

                  mohou si je v knihovně půjčit).

                  Rovněž si děti prohlédky vlastní výtvarné práce, které jsou

                  vystaveny v knihovně a pravidelně obměňovány.

 

počet: 19 žáků + Mgr. Blažková D. , tř. učitelka

 

V Moravské Chrastové 19. 5. 2020                     zapsala: Ivanovová

                        

 

 

 

                                              PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

                  proběhlo 11. 06. 2019 v Knihovně v Brněnci - Moravské Chrastvé

přítomní:    Mgr. Jana Teplá - zástupkyně ředitelky školy

                 Mgr. Ludmila Dobešová - třidní učitelka 1. třídy

                 Mgr. Monika Lžičařová - zástupce z Městské knihovny ve Svitavách

                 Martin Záruba - zástupce Obce Brněnec - Moravská Chrastová

                 Zdena Ivanovová - knihovnice

Všichni přítomní k dětem krátce promluvili, připomněli jim proč je pro ně dnešní den slavnostní a jak je důležité umět číst.

Vlastní pasování: Mgr. Lžičařová dovezla z knihovny ze Svitav listy na kterých byl krátký text. 

Každé z dětí si vytáhlo list a text přečetlo. Jak dítě čte poslouchala jejich paní učitelka, která pak rozhodla zda může být dítě pasováno na ČTENÁŘE.

V 1. třídě je 20 dětí. Přítomno bylo 19 dětí. Všechny děti dle paní učitelky ve čtení prošly.

Z rukou paní učitelky dostali žáci knížku, která jim bude tento slavnostní den připomínat. 

                                                       

                                                                           RYTÍŘ

se pak ujal vlastní práce - tj. pasování na    ČTENÁŘE

Rytíř přečetl dětem formuli. Ti ji po něm opakovaly a slíbily, že se budou řídit vším co formule obsahuje.

Rytíř také dětem přečetl slib, ve kterém se zavazují, že budou ctít a chránit knihy.

Pak již došlo na vlastní pasování. Každé dítě pokleklo před rytířem na jedno koleno a ten je dotekem meče na jedno a na druhé rameno pasoval na ČTENÁŘE

Pan Martina Záruba tento okamžik vyfotografoval a děti dostanou obrázek na konci školního roku spolu s vysvědčením.

 

(knihy zaplatila ZŠ, fotografie OÚ - díky a je dobře, že se pasování stává tradicí)

 

V Moravské Chrastové 12. 06. 2019            zapsala knihovnice: Ivanovová

 

 

 

 

 

 

                                                         20. března 2019

 

BŘEZEN MĚSÍC KNIHY: byl důvodem, proč do knihovny přišly děti z MŠ v Moravské Chrastové.

Protože se jednalo o malé děti, tak jsme si převážně povídali. Děti se dozvěděly co to znamená, že je březen měsícem knihy. Pak se také dozvěděly, že březen je měsícem Internetu, čtenářů, týdnem knihoven. 21. března začíná jaro, končí vláda zimy, probouzí se příroda.

Připoměla jsem dětem ,že považují za samozřejmost papír na který mohou malovat. Vždy tomu tak nebylo. Knihovny vlastnili převážně bohatí lidé a mnohdy neuměli ani číst.

Děti mě vyprávěly dvě pohádky: O veliké řepě a O červené Karkulce.

Pak se prohlédly dětské knížky a paní učitelky jim půjčily knižky do školky.

 

(přítomno 35 dětí + 4 paní učitelky)

V Moravské Chrastové 20. 3. 2019                      zapsala: Ivanovová-knihovnice                         

 

 

                                               11. března 2019

 

                                           2. tř. Základ. školy v Brněnci

BŘEZEN MĚSÍC KNIHY

BŘEZEN MĚSÍC INTERNETU

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

TÝDEN KNIHOVEN

Hlavně jsme si s dětmi povídali o březnu jako o měsíci knihy. Chvíli jsem povídala já a chvíli děti. Pro představu jsem seznámila děti s velikostí nejmenší knihy světa. Kniha je menší než lidský nehet. Autor knihy: německý typograf Joma Reichter. Kniha vznikla v Leipzingu, má cenu 100 dolarů, přepočet 2.000,- Kč.

Knihy nebyly dostupné všem jak je tomu dnes. Knihovny měli většinou jen bohatí lidé a mnohdy jenom jako ozdobu.

Děti mě seznámily s pohádkami a příběhy z knížek které četly sami nebo jim je někdo přečetl.

Děti vyplnily krátký test: 1. Vyjmenuj  5 dvojic pohádkových postav

                                     2. Vyber si jednu dvojici a napiš o ní krátký příběh

                                     3. Co je to leporelo

                                      4. Čteš rád? 

Nejlépe si vedli:              KULKA ADAM, OPRŠALOVÁ ANNA, BÁRTOVÁ PETRA

Během vyhodnocování testu si děti prohlížely knížky podle svého výběru.

Zahrádka se zelená. Tuto písničku děti zazpívaly jako poděkování za návštěvu knihovny. Zpívaly moc hezky. Po písničce jsme se rozloučili a slíbili si, že se zase někdy sejdeme.

(přítomno 19 dětí + 1 paní učitelka)

V Moravské Chrastové 15. března 2019           zapsla: Ivanovová - knihovnice

 

 

                                                6. března 2019

 

                        MŠ U dvou sluníček - téma: BŘEZEN MĚSÍC KNIHY

Tentokrát navšívily děti knihovnu. Během povídání jsem dětem řekla, že 1. ročník této akce se konal v roce 1985. Březen je také měsícem internetu, čtenářů, týdnem knihoven

Akce v podstatě slouží i dnes k propagaci knih. V knihkupectvích jsou výrazné slevy knih, v knihovnách a ve školách jsou pořádány besedy s autory, různé soutěže, předčítání knih.

Děti se dozvěděly, že dnes jsou knihy pro nás samozřejmostí, ale nebylo tomu vždy.

Jaká je nejstarší kniha ve světě a u nás, největší a nejmenší kniha, jak knihy vznikají a jak se s nimi má zacházet o tom jsme si popovídali.

Nakonec si děti knížky prohlédly a některé knížky paní učitelky dětem do školky půjčily.

 

(29 dětí + 4 paní učitelky)

V Moravské Chrastové 8. 3. 2019                               zapsala: Ivanovová - knihovnice

 

 

                                                        22. únor 2019

 

Návštěva MŠ U dvou sluníček - téma: Masopust

Tento svátek není svátkem křesťanským jako např. Vánoce nebo Velikonoce.

Masopust - lidově ostatky, morav. voračky, voráčí, končiny či obecně karneval je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou.

Jeho počátek nastává po svátku Tří králů (6. ledna). Končí na Popeleční středu, je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března.

Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. Masopustní oslavy probíhají i v ostatních slovanských zemích. Jiný výklad masopustu vychází s římského náboženství, které s předjařím spojovalo vegetační a plodnostní božstva.

Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby.

Tučný čtvrtek:    -  příprava masopustu - v ten den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl po celý rok při síle

Taneční neděle:  -  začínala hlavní masopustní zábava, tj. taneční zábava. Pro bohatší vrstvy vznikly v Praze v 18. století masopustní plesy zvané reduty.

Maškarní úterý:   - (masopustní úterý) - bylo vyvrcholením masopustu.Právě tento den se pořádaly průvody maškar nebo se předváděly žákovské divadelní hry. K nejoblíbenějším námětům patřil soud s opilcem Bakchusem.

Popeleční středa:  - škaredá středa - následuje po masopustním úterý. Připadá na 46. den před Velikonoční nedělí a je vlastně prvním dnem postní doby.

Průvod maškar byl velice pestrý a veselý. Chodil po vesnici, v každém stavení většinou maškary dostali na posilněnou štamprličku a koblihy. Harmonikář, který byl součástí průvodu zahrál na harmoniku k tanečku při kterém si zatančili maškary s hostiteli.

Pranostiky:

Masopustna slunci - pomlázka v Senci. Konec masopustu jasný - len krásný. Krátký masopust - dlouhá zima. Na ostatky lužky - budou jabka, hrušky. Jaké je masopustní úterý, taková bude Veliká noc. Bude-li příjemné povětří (v masopustní úterý), bude dosti hrachu. Teče-li v úterý masopustní voda kolejem, bude úrodný rok na len. Bude-li v úterý neb v středu (Popeleční) vítr aneb vichr, tehdy celý půst větrný bude. Masopust na mrazu- někdo přijde k úrazu. Jaké je počasí o Popeleční středě, takové sedrží celý rok. Suchý půst- úrodný rok.

O Koblížkovi - tuhle pohádku děti vyprávěly.

Děti namalují obrázky maškar, které by chtěly v masopustním průvodu nebo nějaký obrázek z pohádky O Koblížkovi.

(27 dětí + 4 paní učitelky)

 V Moravské Chrastové 23. 2. 2019                  zapsala: Ivanovová - knihovnice

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

                                                  30. ledna 2019

 

           Žáci 1. třídy Základní školy Brněnec navštívili toho dne knihovnu.

Tu si měli možnost prohlédnout, něco se o knihovně dozvědět a nakonec si prohlédli knihy, které je zaujaly.

Aby si knížky mohli školáci sami přečíst, tak se musí v knihovně zaregistrovat a hlavně musí umět číst. Jak jsou na tom s čtením se ukáže na konci školního roku.

                                       Pasování na čtenáře

proběhne na konci školního roku, kde žáci předvedou jak se naučili číst. Kvalitu jejich čtení posoudí jejich paní učitelka a ta rozhodne zda školák smí být pasován na čtenáře.

Pasování na čtenáře se začíná stávat pěknou tradicí. Probíhá slavnostně, přítomni jsou hosté a hlavně rytíř, který žáky pasuje.

(přítomno 16 žáků + paní učitelka)

V Moravské Chrastové 1. 2. 2019                    zapsala knihovnice: Ivanovová 

 

                                                  27. listopadu 2018

 

                   

                             Návštěva MŠ U dvou sluníček v Brněnci.

Na úvod jsem se hezky s dětmi přivítala a sdělila jim, že se teď po  dohodě  s paní učitelkou, budeme vídat každý druhý měsíc. 

 

1. Připoměli jsme si čtvero ročních období. Děti je vyjmenovaly. 

Protože jsme byli jěště v listopadu, tak jsme si o podzimu něco málo řekli.

 

 

2. Prosinec

Přečetla jsem dětem pohádku Proč modřín v zimě opadává.

 

Pak už jsme si povídali o Vánocích. Každý řekl co by chtěl najít pod stromečkem.

Co pro doba vánoční znamená, jak se mají všichni rádi, jak to u nich doma voní, když se peče cukroví.

Nakonec si děti prohlédly knížky co jsem přinesla a ze kterých jsem čerpala své znalosti.

Vánoce v české kultuře

Vánoce na Moravě

Pohádky z vánočního stromu

Kouzelné vánoční sny

Vánoční pohádky

Poslední dvě knihy si ve školka půjčila.

 

(přítomno 14 dětí + 2 paní učitelky)

 

V Moravské Chrastové 5. 12. 2017          zapsala: Ivanovová

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    19.září 2018

 

                              Návštěva MŠ U dvou sluníčekm v Brněnci.

Od dětí jsem dostala (mimo jiné) krásného papírového ježka. Děkuji.

                                          

                                            R O D I N A  

 

Děti s pomocí paní učitelky vyprávěly pohádku O třech medvědech.

Mášenka se zatoulala do medvědí chaloupky v lese. Medvědi nebyli doma.

V chaloupce bydlel táta medvěd, máma medvědice a malý medvídek Míša.

V chaloupce byly tři talířky, tři židličky, tři postýlky.

Mášenka měla veliký hlad. V chaloupce voněla kaše, tak se do ní Mášenka pustila. Nejvíce jí vyhovovaly nejmenší věci a ty byly malého medvídka Míšy. Snědla jeho kaši, sedla si na jeho stoličku, ale tu rozlámala, protože byla na stoličku těžká, pak usnula v Míšově postýlce.

Když Mášenka spala, vrátili se medvědi domů. To bylo divení. Kdo jedl z mého talířku, kdo seděl na mé židličce, kdo spí v mé postýlce?

Pak medvědi Mášenku uviděli. Ta se mezitím probudila.

Vše si navzájem vysvětlily a byli z nich velcí kamarádi.

 

                                           R O D I N A

 

Povídali jsme si kdo tvoří nejbližší rodinu a kdo vzdálenější.

Jak se členové rodiny jmenují.

Každé dítě vyjmenovalo kdo s ním bydlí a co pro něj je.

 

Probrali sme také zvířecí rodinky a snažili jsme se určit jak se jmenuje táta, máma a jejich děti.

 

 

                                             B R O U Č C I

 

Jan Karafiát vypráví jak žijí broučci, jak se mají rádi, jakou spolu tvoří milující rodinu.

Přečetla jsem dětem z této knížky několik ukázek.

Pak si knížku děti prohlédly.

Za úkol mají namalovat členy svých domácností.

 

 

přítomno 12 dětí + 2 paní učitelky

 

V Moarvské Chrastové 22. září 2018              zapsala: Ivanovová

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Pasování na čtenáře

 

8. 6. 2018 bylo 16 dětí z první třídy ZŠ Brněnec-Moravská Chrastová

v Knihovně Brněnec - pasováno na čtenáře.

V tento slavnostní okamžik byly samozřejmě přítomny děti, rytíř, třídní učitelka Mgr. Blažková D., ředitelka školy Mgr. Kašparová L., Městskou knihovnu ve Svitavách zastupovala Mgr. Lžičařová M., Obec Brněnec

zastupoval Záruba M., Knihovnu Brněnec Ivanovová Z.

Před samotným pasováním pronesl každý z přítomných k dětem krátkou řeč.

 

 

                                                 

                                                         Průběh pasování

 

 

1. Každý školák si vybral kartičku s krátkým textem a ten pod dozorem třídní učitelka přečetl.

Paní učitelka si čtení poslechla a řekla, že mohou být na čtenáře pasovány všechny přítomné děti. Své ceĺoroční snažení zúročily a předvedly, že se číst naučily.

 

2. Pak se svého úkolu ujal rytíř.

Děti byly rozděleny do tří skupin. Pak každá skupina opakovala  slib, který jím rytíř předčítal.

Rytíř seznámil děti s Čtenářskou formulí.

Pak došlo k pasování: každé dítě pokleklo před rytířem na jedno koleno.

Pasuji tě na čtenáře, pronesl rytíř a přiložil meč na jedno a pak na druhé raměno.    

 

 

3. Moment pasování zachytil pan Záruba (vyfotografoval každého kdo byl pasován). Fotografie uhradí Obec Brněnec a děti je obdrží s spolu s vysvědčením.

 

4. Každé dítě dostalo knihu jako upomínku a gratulaci od všech přítomných.

(Knihy hradí škola, jsou neprodejné, protože se vydávají k příležitosti pasování).

 

Pasování na čtenáře bylo pro děti něco nového a věřím, že se jim líbilo.

 

Aby děli předvedly jak jsou šikovné, tak zarecitovaly dvě dlouhé básničky.

 

Když skončila oficiální část, tak se děti nasvačily a ještě si chvíli malovaly nebo si prohlížely knížky.

 

 

V Moravské Chrastové 8. 6. 2019                             zapsala: Ivanovová

 

 

 

 

                                                 19. dubna 2018

 

mě přivítaly děti v MŠ U dvou sluníček v Brněnci. Dostala jsem od dětí namalovaná srdíčka (moc děkuji).

 

Sluníčko hřeje, všechno se začíná probouzet k životu, rodí se nová zvířátka. Je tady jaro. A co nám všechno jaro přináší, o tom jsme si

s dětmi popovídaly.

 

Dozvěděla jsem se, že skoro každé dítě má domácího mazlíčka. Nejvíce bylo morčat, křečků, pejsků, kočiček a dokonce jeden had. Děti ví, že zvířátka jsou jejich kamarádi, mají je rády, ale také ví, že nesmí zvířátkům ubližovat a musí se o ně starat.

 

 

 

                                      O PEJSKOVI A KOČIČCE

 

autor a ilustrátor:    Josef Čapek

Josef Čapek měl dva sourozence, sestru Helenku a známého spisovatale Karla Čapka.

Josef Čapek chodil do dvouleté tkalcovské školy ve Vrchlabí, pak pracoval dva roky jako dělník v přádelně.

Uměleckoprůmyslovou  školu začal navštěvovat v Praze roku 1904 kde začal studovat malbu a grafiku.

Josef Čapek měl výrazné výtvarné nadání.

Po ukopnčení školy bydlel v letech 1910-1911 v Příži. Navštivil také Španělsko.

Po návratu z ciziny byl Josef Čapek redaktorem Národních listů (1917-1921), od roku 1929 byl členem Umělecké besedy.

1.září 1939 (den zahájení druhé světové války) byl zatčen gestapem a internován v koncentračních táborech až do dubna 1945 kdy zemřel.

 

O PEJSKOVI A KOČIČCE JAK PSALI PSANÍ

přečetla jsem dětem nádeherně ilustrovanou knížku s krátkým textem pod každým obrázkem.

 

O PEJSKOVI A KOČIČCE, JAK MYLI PODLAHU

Tenhle příběh zase vyprávěly děti. Společnými silami odvyprávěly celou pohádku.

 

Obsah všeh příběhů je vám všem jistě známý.

 

 

(18 dětí, 1 pí učitelka)

V Moravské Chrastové 21. 4. 2018                  zapsala: Ivanovová

 

 

  

    

 

    

                                         23. března 2018

 

navštívili skauti (starší chlapci) v rámci akce "Noc s Jaroslavem Foglarem"

knihovnu.

Formou diskuze jsme si popovídali o zdejší knihovně, o měsíci březnu, chlapci si prohlédli knihy - hlavně knihy od Jaroslava Foglara.

Pak se chlapci rozloučili a šli spát na klubovnu.

 

(6 skautů, 4 + 2 dospělí)

V Moravské Chrastové 27. 3. 2018           zapsala: Ivanovová

 

 

 

                                                           BŘEZEN

 

 

1.  BŘEZEN MĚSÍC KNIHY 

                                                         

 2. BŘEZEN MĚSÍC INTERNETU

 

3. BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘU                                                                   

 

4. TÝDEN KNIHOVEN

    

   5. března 2018

 

V ponělí 5. března tohoto roku navštívila MŠ U dvou sluníček knihovnu.

Počet dětí 12 + 2 paní učitelky.

 

                                                6. března 2018

 

V úterý 6. března 2018 navštívila knihovnu MŠ z Moravské Chrastové.

Počet dětí 28 + 4 dospělé osoby.

 

                                                8. března 2018

 

Ve čtvrtek 8. března 2018 navštívily děti z 1. třídy Základní školy Brněnec-Moravská Chrastová. 

 

Měsíc knihy po roce 1989 kdy došlo k sametové revoluci, přestal být řízenou akcí.

1. ročník této akce se konal v roce 1955. A na otázku zda je březen měsícem knihy i v současnosti si musí odpovědět každý sám.

 

V roce 2010 byl vyhlášen nultý roční měsíce internetu.

 

Týden knihoven - slouží v České repuplice od roku 1996 k propagaci knihoven.

 

Všechny děti měly možnost diskutovat. Já jsem jim řekla jak velká je nejmenší kniha a největší kniha. Co jsou to knihy vázané a co brožované.

Podle vystaveného obrázku a svých vlastních úvah daly děti dohromady jak mají s knihou zacházet, co je ti kniha rukopisná, atd.

Nejmenší děti z MŠ v Mor. Chrastové si poslechly pohádku Tři prasátka.

Pak si ve vedlejší místnosti prohlížely knížky.

Větší děti z obou školek poznávaly podle knihy zvířátka a měly možnost si také prohlédnout knížky.

 

Děkuji za dárečky, které jsem od dětí dostala i za písničky. Dostala jsem také od dětí z MŠ v Mor.Chrastové udělané papírové divadlo. Čas neúprosně běžel, tak mám slíbeno, že mě děti zahrají divadlo příště. Už se těším.

 

1. třída - byla ještě obeznámena s tím co děti čeká až budou pasováni na čtenáře.

Už dnes umí děti dobře číst, což svým čtením dokázaly.

Paní učitelka děti ve škole vyzkouší co si zapamatovaly z toho co v knihovně slyšely a zda si pamatují jak mají zacházet s knihou.

Březen -měsíc čtenářů 2018 - vyjela jsem akce, které pořádá knihovna ve Svitavách a tento seznam jsem dala paní učitelce.

 

 

V Mor.Chrastové 9. 3. 2018                    zapsala: Ivanovová

 

Břehen - měsíc čtenářů

Ve čtvrtek 8. března 2018 navštivili žáci 1. třídy ZŠ Brněnec Obecní knihovnu v Moravské Chrastové. Paní knihovnice Ivanovová seznámila děti s výpůjčním řádem knihovny i s řadou akcí, na které se můžeme těšit v Městské knihovně ve Svitavách.

Žáky nejvíce zajímaly knihy pro začínající čtenáře. Edice První čtení nabízí velký výběr pěkných příběhů s krásnými ilustacemi, jednoduchým srozumitelným textem a s velkými písmeny. To je velmi důležité pro děti, které s knížkou uskutečňují své první krůčky.

Děvčata i chlapci se také pochlubili svými čtenářskými dovednostmi. Neznají ještě všechna písmenka, ale protože je většina dětí zvídavá a čtení je baví, byla paní knihovnice příjemně překvapená.

V červnu, na konci školního roku, děti čeká v knihovně zkouška ze čtení a slavnostní pasování na čtenáře, proto pilně trénují.

Na závěr jako poděkování prvňáčci předali paní Ivanovové obrázky s ilustracemi k českým pohádkám. Potom zazpívali písničky Travička zelená a Skákala, žabka, skákala.

Žáci odcházeli potěšeni velkou pochvalou za pravidelné výstavky dětských prací v prostorách knihovny.

Mgr. Drahomíra Blažková

 

 

 

 

 

 

      

                                                             22. února 2018

 

 

22. února 2018 navštivily děti z MŠ v Brněnci zdejší knihovnu.

 

MASOPUST

 

 

Co se všechno děti dozvěděly:

 

MASOPUST (lidově ostatky, fašank, morav. voračky, voráčí, končiny či obecně karneval) je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi

a postní dobou.Jeho začátek má pevně stanovené datam 6.ledna po svátku Tří králů.Konec masopustu je na Popelční středu a je závislý na datu Velikonoc. Končí v rozmezí od poloviny února do počátku března.

Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy.

Jiný výklad původu masopustu vychází z římského náboženství, které s předjařím spojovalo vegetační a plodnostní božstva, jako je Bakchus. 

MASOPUST představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby.

Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou.

Poslední tři dny, tedy o masopustní neděli, v pondělí a úterý se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou.

V dnešní době jsou nám bližší karnevaly. Karneval není vázán na určité období . Nejznámějším karnevalem je karneval v Rio de Janeiru, dalším známým karnevalem je karneval v Santa Cruz de Tenerife.

 

                                      Charakteristika masopust:

 

Masopust byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody.

Těm kdo se slávy nezúčastnili, se posílala bohatá výslužka.

Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu.

 

Vysvětlili jsme si kdo byl ponocný a rychtář. Děti si pak prolistovaly knížky.

Já jsem jim poděkovla za namalované dárečky a rozloučili jsme se.

 

(12 dětí + 2 paní učitelky)

V Mor. Chrastové 28. 2. 2018               zapsala: Ivanovová

 

 

 

 

 

 

24. ledna 2018

 

Pohádka na každý měsíc

leden: O Červené karkulce

autor: Hrubín, František

ilustrátor: Trnka, Jiří

 

24. ledna jsem navštívila děti v MŠ U dvou sluníček v Brněnci. S sebou jsem přinesla na ukázku dvě knihy:

Dětem

Špalíček veršů a pohádek

 

 

Z knížky Dětem jsem pohádku O Červené karkulce přečetla.

Pak jsem pomocí jednoduchých otázek zjišťovala, jak dávaly děti pozor a jak moc je pohádka zaujala. Potěšilo mě, že většina dětí odpověď znala.

 

 

Špalíček veršů a pohádek - tuto knihu mají i v mateřské škole. Děti se z ní učí veršovanou verzi pohádky O Červené karkulce. Zdůrazňuji učí, teprve od pondělí. Přesto děti dokázaly básničku zarecitovat.

 

Než jsme se pustili do probírání pohádky, tak jsme si připoměli Vánoce, které byly přesně před měsícem. Děti se rády pochlubily, jak Vánoce prožily a co kdo dostal. 

V Moravské Chrastové 24. 1. 2018        zapsala: Ivanovová

 

(21 dětí + 2 pí učitelky)

                                            

                                                29. listopad 2017

      

       V tento den navštívily děti z MŠ U dvou sluníček knihovnu.

 

Co pro každého z nás představují Vánoce, jak si užíváme dárečky,

mlsáme cukroví, užíváme si pohodu, posloucháme vánoční koledy. O tom všem jsem si povídala s dětmi.

 

Řekla jsem dětem, že Vánoce se jinak slaví v Čechách, na Moravě a

v cizích zemích. Ale atmosféra Vánoc je všude stejně slavnostní.

Vánoce jsou svátky církevní - příchod spasitele a jeho narození.

Vánoční stromeček jak jej známe dnes, byl dříve daleko skromější,

ozdobený jablíčky, ořechy, papírky, atd. a byl zavěšen u stropu.

Kapr a bramborový salát ke slavnostní štědrovečerní večeři také

nepatřil mezi zvyky.

Zvyky se dnes již tolik nedodržují, ale děti některé znaly, např. rozkrajování jablíčka.

Vánocům předchází Advent - ale co znamená nevěděly. Znají věnce adventní se svíčkami.

Advent začítání 4 týdny před Vánocemi, každý týden se na věnci zapálí 1 svíčka. Je to doba postní a člověk by neměl vyhledávat zábavy.

Povyvyprávěla jsem dětem příběh O malé jedličce. Tuto knihu a další 2 půjčila paní učetelka dětem do školky.

 

Děti mě daly obrázky, které sami namalovaly. Moc mě potěšily a děkuji za ně.

 

Nakonec si děti prohlédly knížky v knihovně a rozloučili jsme se s tím, že se zase uvidíme v příštím roce.

 

 

V Mor. Chrastové 29. 11. 2017              zapsala: Ivanovová

(19 dětí + 3 dospělí)

 

 

 

                                   19. října 2017  

 

                           Pohádka na každý měsíc

 

            19. října 2017 návštěva MŠ U dvou sluníček v Brněnci

 

říjen: Jak krtek uzdravil myšku

 

Zdeněk Miler

ilustrátor: Hana Doskočilová  

 

Krtek s myškou byli velcí kamarádi. Jednoho dne však myška onemocněla.

Nemohla si s krtkem hrát a ten o myšku dostal strach.                           

Rozhodl se, že myšku uzdraví. Běžel za sovou, která léčila celý ĺes . Sova myšku prohlédla, pak listovala v tlusté knize a nakonec krtkovi řekla,že myšku uzdraví  matrikária kamomila.

Než se krtek stačil zeptat kde taková bylinka roste, tak byla sova pryč . Ani

zvířátka to nevěděla.

A tak krtek zcestoval při hledání bylinky celý svět. Zažil při tom spoutu do-

brodružství, ale bylinku nenašel. Nakonec se vrátil celý smutný domů.         

Přistál na stromě, kde seděla moudrá sova. Ta se krtka zeptala co to 

provádí.

 Krtek celý utrápený řekl sově, že celou dobu hledá bylinku co se jmenuje

                                       matrikária kamomila

 V celém světě bylinku nenašel a už neví kde by ji měl hledat.  Sova se     zasmála a ukázala křídlem na louku. Tam rostl heřmánek. Obyčejmý heřmánek. Ano, řekla sova, heřmánek a vůbec není obyčejný.

Tak krtek uvařil myšce hrnek heřmánkového čaje, ta ho vypila a byla zase zdravá.

 

Přidružená témata:

1. Kamarád, kamárádství ......co si děti po těmito pojmy představují

2. Evropa, Holandsko, Austrálie,  Afrika, Grónsko ...co o těchto                kontinentech děti ví

3. Podzim... přináší s sebou různé nemoci, např. rýmu, nachlazení.           

 

( dětí + 1 pí učitelka)

V Moravské Chrastové 21. 10.2017)              zapsala: Ivanovová

 

                                                                                   

                                    19. září 2017

 

                              Pohádka na každý měsíc   

         

    

             19. září 2017 návětěva MŠ U dvou sluníček v  Brněnci

 

       září: O perníkové chaloupce

 

       autor: František Hrubín

       ilustrátor: Jíří Trnka

 

       Vyprávěla jsem dětem pohádku O perníkové chaloupce.

       Děti vyjmenovaly postavy, které v pohádce vystupují.

       Dokázaly vysvětlit co je to rodina, jaký význam má slovo macecha.

       Sami za pomoci paní učitelky odrecitovaly zveršovanou pohádku.

       Setkání se uskutečnilo s většími dětmi a byl to dobrý nápad. Větší 

       děti dokáží už přemýšlet samostatně a víc se soustředí na mluvené

       slovo.

 

       (  dětí + 2 pí učitelky)

       V Moravské Chrastové 21. 9.2017               zapsala:      Ivanovová      

 

               

                                   13. června 2017

 

                          Pohádka na každý měsíc

 

       13. června 2017 návětěva MŠ U dvou sluníček v Brněnci

 

červen: Mach a Šebestová ve škole

 

autor:    Miloš Macourek

ilustrátor: Adolf Born

 

Mach a Šebestová bydleli v jednom domě, chodili do jedné třídy, byli to velcí kamarádi, zažili spolu spoustu příhod. Jejich kamarád byl také pes Jonatán, co patřil paní Kadrnožkové.

Když šli Mach a Šebestová ze školy, uviděli v parku pána co leze po čtyřech. Hledal brýle. Mach a Šebestová mu je našli a pán jim dal za odměnu utržené sluchátko. Sluchátko bylo kouzelné. Dovedlo dětem plnit jejich přání.

Pomocí sluchátka se pes Jonatán  proměnil v kluka, děti se dostaly do doby ledové, mezi piráty, Kropáčkovi vyléčily angímu.

Vyprávěla jsem dětem tyto humorné příběhy a moc se jim líbily.

Rozloučili jsme se písničkou My jsme žáci 3.B, kterou děti s vervou zazpívaly.

                        Tak se sejdeme zase po prázdninách.

 

(27 dětí + 3 pí učitelky)

V Moravské Chrastové 13. 6. 2017                zapsala: Ivanovová

 

 

                                 12. června 2017

 

                                    PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

 

Dvacetjedna prvňáčků ZŠ Brněnec-Moravská Chrastová bylo pasováno ten den na čtenáře.

Kromě prvńáčků, které přivedla jejich paní učitelka Eva Švancarová, byli přítomni jako hosté: zástupkyně pí ředitelky paní Jana Teplá, která k dětem pronesla krátkou řeč. Zdůraznila jak je důležité umět číst a získat ve škole co nejvíce vědomostí.

Pan Martin Záruba, byl zástupcem (navíc ho děti znají ze školy se kterou úzce spolupracuje.

Martin fotografoval děti při samotném aktu pasování. Zajistí, aby byly fotografie včas vyvolány a děti je dostaly na konci roku jako hezkou vzpomínku. (Martine, děkuji).

Paní Monika Lžičařová pracovnice Městské knihovny ve Svitavách (je to naše nadřízená knihovna).

Paní Lžičařová zajistila knížky, které jsou k pasování na čtenáře vydávány,

dovezla vše potřebné pro rytíře, zabavila děti po příchodu do knihovny. Zopakovala si s nimi abecedu. (Mony, děkuji).

Knížky dostaly děti hned v knihovně po pasování. (Knihy zaplatila ZŠ).

 

Samotné PASOVÁNÍ : jeho přůběh

 

- Každé dítě si vytáhlo básničku a přečetlo ji.

 

- Pak paní učitelka Švancarová měla za úkol posoudit jak kdo čte a zda může být pasován na čtenáře. Když řekla dětem vše potřebné, tak rozhodla,že na čtenáře mohou být pasováni všichni prvňáčci.

 

Její rozhodnutí si poslechl i rytíř JIŘÍ, který se pasování ujal.

Předčítal dětem čtenářský  slib, který po něm děti opakovaly.

Pak jim přečetl prohlášení týkající se říše knih a pohádek.

 

Nakonec rytíř JIŘÍ přiložil meč postupně všem dětem na pravé, pak na lévé rameno a na hlavu a pronesl: PASUJI TĚ TÍMTO NA ČTENÁŘE

 

A zazvonil zvonec a všemu je konec. Ba ne - od této chvíle máme nové čtenáře.

 

 

V Moravské Chrastové 13. 6. 2017               zapsala:  Ivanovová

 

 

 

 

                     

                                 15. května 2017

 

 

                                   Pohádka na každý měsíc

 

15. května 2017 proběhla návštěva MŠ U dvou sluníček v Brněnci.

 

květen: Den matek

              Broučci

 

Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v  různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic, např. jinak ve Velké Británii (čtvrtou postní neděli), jinak v arabských zemích (21. březen) a mnoho dalších.

V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastoručně vyrobené.

Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla roku 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek. O pět let později vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek, konající se druhou květnovou neděli.

V Česku se slaví podle amerického vzoru rovněž druhou květnovou neděli.

V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl postupně zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen (slaveného vždy 8. března), ale i přesto se dál v některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně. MDŽ se ale zachovává také, podobně, jako v jiných zemích. V některých zemích se oba svátky sloučily.

Tento den doplńuje Den otců, který oslavuje otce a slaví se vždy třetí neděli v červnu.

 

(čerpáno z Wikipedie)

 

Po seznámení s výše uvedenými skutečnostmi začala probíhat diskuze.

Každé z dětí dokázalo říct proč maminka je pro ně nejdůležitějším člověkem na světě. Zkrátka nepřišli ani tatínci a sourozenci, které mají děti také rády.

 

Pak jsem dětem přečetla ukázky z knížky od Jana Karafiáta: Broučci

Maminka s tatínkem Broučka milovali i když Brouček byl hodný nebo zlobil.

A když se Brouček stal sám tatínkem, tak si na maminku a tatínka častokrát s láskou vzpoměl.

 

(   dětí + 3 paní učitelky)

V Mor. Chrastové 17. 5. 2017                    zapsala: Ivanovová

 

 

 

 

                                         25. dubna 2017

 

                                    Pohádka na každý měsíc  

 

 25. dubna 2017 proběhla návštěva MŠ U dvou sluníček v Brněnci.

 

duben: Malá čarodějnice

 

autor knihy: Ottfriec Preussler

ilustrátor:     Zdeněk Smetana

 

Přinesla jsem dětem knížku k prohlédnutí. Podle knížky jsem dětem vyprávěla o dobrých skutcích Malé čarodějnice. Ta se řídila radou svého kamaráda havrana Abraxase a snažila se být dobrou čarodějnicí, aby složila za rok čarodějnické zkoušky a mohla se zúčastnit tancování na Svaté hoře. Vrchní čarodějnice byla spokojená s tím jak se Malá čarodějnice naučila čarovat. Ale nebyla by to ani zlá teta Bimbule, která na Malou čarodějnice prozradila, kolika se dopustila dobrých skutků.

No a dobré skutky čarodějnice nesmí dělat. Malá čarodějnice měla být za trest přivázána ke stromu a měla se dívat na ostatní čarodějnice jak tancují, pak se uvidí jak by mohla být potrestána.

Malá čarodějnice měla nasbírat dříví na oheň. Vjel do ní náramný vztek, tak nejdříve přičarovala na hranici čarodějná košťata. Ta zapálila a přiložila čarodějné knihy, které čarodějnicím odčarovala.

Tak se stalo, že zůstala jedinou čarodějnicí, protože ostatní čarodějnice neměly košťata, zapoměly čarovat a ani se to neměly z čeho naučit, protože neměly čarodějné knihy.

A Malá čarodějnice a havranem Abraxasem tancovali okolo ohně až do rána.

 

 

V Mor. Chrastové 28. dubna 2017                zapsala: Ivanovová

 

                            

                                         21. dubna 2017

 

 

 Žáci 1. třídy ZŠ Brněnec se svou paní učitelkou navštívili toho dne  knihovnu.

Společně jsme si popovídali k jakému účelu knihovna slouží,

v jakém složení knihy v knihovně jsou a jaká je možnost registrace.

Využili jsme knížku od Aleny Ladové - ABECEDU.

V této knížce, každý vyhledal své písmenko, na které začíná jeho příjmení.

Děti sami dokázaly říct jak se máme ke knize chovat a jak s ní máme zacházet. Stejně hezky by děti měly zacházet se školními knihami a sešity.

Připomněli jsme si proč je dobré umět číst, psát, počítat a spoustu

jiných věcí.

Ljuba Štíplová - Byla jednou koťata, je knížka s krásnými příběhy.

Příběhy jsem dětem vyprávěla a na jednom z nich kdy kocourci

Macourek a Camfourek chtěli prodat uši a krk (aby si je nemuseli mít), jsme si zopakovali i sčítání, abychom se dozvěděli kolik dostali kocourci peněz, když vše prodávali za 1 korunu.

Pak dětem zbyla chvilka, aby si prohlédly pohádkové knížky.

Tyhle děti mají o čtení zájem. V červnu budou pasovány na ČTENÁŘE a určitě z mnohých čtenáři budou. 

 

 

(21-dětí + 1 paní učitelka)

V Moravské Chrastové 22. 4. 2017          zapsala: Ivanovová

 

 

                                          5. dubna 2017
                   

                                                              

   MŠ se sídlem v Moravské Chrastové navštivila 5. dubna v počtu 

   36 dětí a 3 paní učitelek zdejší knihovnu.

    

   Po příchodu dětí proběhlo vzájemné uvítání. Pak už nic nebránilo

   tomu, aby se, aby se děti usadily na přichystané stoličky a začaly

   jsme si  povídat.     

 

     

    Děti se pochlubily proč mají rády pohádky a kdo jim je čte, jak mají 

    s knihami zacházet: musí mít čisté ruce, nesmí je lámat, nic na knihy 

    nesmí stavět, nezapomínat je venku.

 

    Byla jednou koťata: autorka Ljuba Štíplová

                                     ilustrátor: Josef Váňa

    Většinu příběhů z této překrásné knížky jsem dětem převyprávěla.

    Rošťárny kocourka Macourka, kocourka Camfourka a kočičky             

    Pacinky se dětem moc líbily. Seznámily se se strýčkem Mourem

    a s tetičkou Mickou.

    Kocour Kočičák patří taky mezi pořádné nezbedy. Nic dobrého    

    kocourkům neprovedl. 

    Na myšku Šulístka a myšáka Vohryza, na křečka a na veverku         

    už nezbyl čas. Tak snad někdy jindy.

 

    Větší děti zazpívaly písničku o čmelákovi a od mladších jsem dostala

    vyrobené  záložky. Moc děkuji.   Když si děti prohlédly připravené 

    knížky a knihovnu, pak se rozloučily a odešly.

 

 

    V Mor.Chrastové 5. 4. 2017             zapsala: Ivanovová

 

 

           

 

                                      27. března 2017

 

                               Pohádka na každý měsíc

 

27. března 2017 proběhla návštěva MŠ U dvou sluníček v Brněnci.

 

březen: pohádka : Knížka Ferdy Mravence

 

Ferda Mravenec je hlavním hrdinou celé knížky. Znají ho děti u nás i na celém světě. Nosí na krku puntíčkovaný šátek, má stále dobrou náladu,  je ochotný vždy každému  každému pomoci.

Cedule, která visí na jeho domečku na louce: Ferda Mravenec práce všeho druhu je naprosto pravdivá.      

Všichni mají Ferdu rádi. Jediný kdo to s ním nemyslí dobře je Beruška. Jak z udělání se do ní Ferda zamiloval a snesl by Berušce na co si vzpomene. Dokonce pro Berušku zhotovil vozík a ochočil koníka. Beruška na koníka byla zlá, ten ji vyklopil a Beruška se spojila s hlemýžděm a trvala na tom, že jí chtěl Ferda ublížit. Ferda nakonec musel louku opustit, aby neskončil ve vězení.

Ne všichni byli tak zlí jako Beruška. Opravdoví kamarádi ho měli moc rádi. Jeho kamarád byl Brouk Pytlík, který o sobě hlásal, že všude byl, všechno zná. Myslel si, že když se narodil v kině a bydlel v zábradlí a měl možnost vidět co se dělo na plátně, že je tak ze všech nejchytřejší. Ale všichni ho brali jako dobráckého popletu. 

 

                                       Kdy přijde jaro ?

21. března podle kalendáře začíná oficiálně jaro. Jaro (zastarale vesna) je jedno ze čtyř ročních období. V mírném pásu se vyznačuje začátkem vegetativní aktivity živočichů a rostlin. Prodlužují se dyn, oteplují se.

Kdy přijde jaro? -je krátký příběh o tom, jak se malá cibulka v zemi,

díky sluníčku probudila a prodrala se na povrch v podobě kytičky.

"Ach, tak to mě zašimralo jaro,"povzdechla si cibulka a byla pyšná, že ona jako první vidí po zimě sluníčko, a že dokáže vykouzlit alespoň kousek teplíčka v srdíčkách.

A protože byla první, která se prodrala skrz sníh, začali jí lidé říkat sněženka. Od té doby je první květinkou, která na jaře rozkvete.

 

(zapůjčeny knihy: O ptácích, Knížka Ferdy Mravence

přítomno 32 dětí a 3 paní učitelky)

 

V Mor. Chrastové 28. 3. 2017                                 zapsala: Ivanovová

 

 

                             BŘEZEN MĚSÍC KNIHY

 

Akce měla sloužit k propagaci knih. Její inspirací byla domácí tradice, např. Týdny knihy. Akce měla sloužit ideologickým záměrům vládnoucích politiků. Byla oficiálně řízena: např. Doporučováním knih ke čtení, pořádáním soutěží.

1. ročník této akce se konal v roce 1955.

 

Roku 1989 došlo k sametové revoluci.

Měsíc knihy přestal být oficiálně řízenou akcí. Knihovny, školy, knihkupectví, tento měsíc i nadále oslavují. V měsíci březnu jsou v knihkupectvích výrazné slevy knih, v knihovnách a školách jsou pořádány besedy s autory, různé soutěže, předčítání z knih.

 

Český svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky organizoval akci: BŘEZEN MĚSÍC INTERNETU - vyhláčen nultý ročník v r. 2010

                            BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘU

                           TÝDEN KNIHOVEN - (propagace knihoven),     Česká republika od roku 1996

 

S výše uvedeným textem byly seznámeny děti z MŠ U dvou sluníček, které navšívily zdejší knihovnu.

 

Pro zajímavost jsem dětem řekla, že nejtěžší kniha na světě váží přes jednu tunu (Paměť Bejrútu), nejmenší kniha na světě je menší než lidský nehet.

 

Dětem jsem přečetla pohádku od Boženy Němcové: Strýček Příhoda.

Pohádku děti slyšely poprvé, ale bylo vidět, že se jim líbila.

 

Poměrně hodně času děti věnovaly prohlídce dětských knih v knihovně.

 

(27 dětí a 4 dospělí)

 

V Mor. Chrastové 7. 3. 2017                zapsala: Ivanovová

 

  

 

 

 

                                 23. února 2017

 

                            Pohádka na každý měsíc

 

23. února 2017 proběhla návštěva MŠ U dvou sluníček v Brněnci.

 

únor:pohádka í Neználek na Měsíci

 

Neználek je hlavní postava pohádkových knih Nikolaje Nosova
o městě Kvítečkově a jeho obyvatelích.

Neználkovo jméno odkazuje na jeho neznalost, naivitu až hloupost, s níž poznává svět kolem sebe. Patří mezi človíčky ("malíčky"), což jsou zmenšené varianty běžných lidí s mentalitou dětí.

 

                             Neználek na Měsíci

 

Tato kniha má spíše charakter sci-fi románu. Neználek spolu s přítelem

Buchtíkem omylem použijí raketu s prototypem antigravitačního zařízení (takzvaného dětěžkátoru) a dostanou se na Měsíc. V jeho nitru objeví človíčky v antiutopické kapitalistické společnosti. Tam jsou zvolna oba hrdinové semleti až na její dno. Po řadě dobrodružství jsou zachráněni svými kamarády, kteří za nimi přiletí další raketou a spustí revoluci.

 

Neználkovy příhody

 

Neználek ve Slunečním městě

 

Neználek na Měsíci

 

Tyto tři knihy napsal Nikolaj Nosov

 

Neználek v Kamenném městě tuto knihu napsal spisovatelův vnuk

Igor Nosov

 

 

(přítomno 29 dětí 3 dosp.)

 

V Mor. Chrastové 23. 3. 2017           zapsala: Ivanovová

 

                             

                                  24. ledna 2017

 

                              Pohádka na každý měsíc

 

24. ledna 2017 proběhla návštěva MŠ U dvou sluníček v Brněnci.

 

leden:pohádka O dvanácti měsíčkách

 

Než došlo na vyprávění pohádky O dvanácti měsíčkách, dostaly děti úkol. Každé z dětí si mělo rozmyslet, který dárek mu pod stromečkem udělal největší radost. Radost měly nejenom děti, ale i já, protože hodně dětí řeklo, že dostaly pohádkovou knížku.

 

Pohádku O dvanácti měsíčkách děti znaly, takže jsme ji společně povyprávěly. No a pohádka je proto pohádka, aby opět dobro zvítězilo nad zlem.

 

Zmínila jsem se okrajově o naší velké spisovatelce,

                              

                            paní Boženě Němcové.

Když byla pí Němcová děvčátko, tak se jmenovala Barunka Panklová.

Babička, je její nejznámější román,který napsala,když se měla moc zle. Psala pro dospělé, ale pro děti jsou nezapomenutelné její pohádky. Mezi ně patří i pohádka O dvanácti měsíčkách.

 

(12 dětí 3 dos.)

 

V Mor.Chrastové 27.ledna 2017                    zapsala: Ivanovová

 

   

                                 16. prosince 2016

 

                              Pohádka na každý měsíc

 

16.prosince 2016 proběhla návštěva MŠ U dvou sluníček v Brněnci.

 

prosinec:1. pohádka: Krtek a Vánoce

                2. pohádka: Krtek a sněhulák

 

Dětem jsem pohádku Krtek a Vánoce celou vyprávěla. Druhou pohádku Krtek a sněhulák jsem zpočátku četla a konec jsem také vyprávěla. Obě pohádky se dětem moc líbily. Také si prohlédly knížku Krtek a sněhulák.

Ve školce vládla již vánoční nálada. Nazdobené stromečky, výzdoba, drobné dárečky (také jsem je dostala a moc za ně děkuji), vytvářely kouzlo vánoc.

Popřáli jsme si pěkné svátky, aby děti dostaly hodně dárečků a rozloučili jsme se, že se zase rádi sejdeme příští rok.

 

 

(přítomno asi 30 dětí + 3 paní učitelky)

 

V Mor. Chrastové 16. 12. 2016               zapsala: Ivanovová

 

 

                                 16. listopadu 2016

 

                               Pohádka na každý měsíc

 

16. listopadu 2016 proběhla návětěva MŠ U dvou sluníček v Brněnci.

 

listopad:název pohádky: Jak Křemílek a Vochomůrka vařili šípkový čaj

 

Pohádku jsem dětem přečetla z knížky, která se jmenuje :

Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky

 

Autorem knížky je Václav Čtvrtek, ilustroval ji Zdeněk Smetana.

 

Popovídali jsme si odkud postavičky Křemílka a Vochomůrky kluci a holčičky znají. (Ponejvíce z večerníčku). Charakteristickým znakem obou postaviček jsou jejich čepičky. Děti o postavičce Křemílka a Vochomůrky mluvily moc hezky. Je vidět, že příběhy o nich mají rády.

 

Sychravé počasí přímo vybízí k uvaření čaje. Děti mě šípkový čaj darovaly a já jim slíbila, že jim ho uvařím až přijdou do knihovny.

 

Než jsme se rozloučili, tak si děti měly možnost knížku prohlédnout.

 

(30 dětí + 3 pí učitelky)                zapsala: Ivanovová

 

 

 

 

                                   12. října 2016

 

                                Pohádka na každý měsíc

 

12. října 2016 proběhla návštěva MŠ U dvou sluníček v Brněnci.

 

říjen:zvoleny dvě pohádky: O Smolíčkovi

 

                                            O Červené Karkulce

 

 

O Smolíčkovi - klasická pohádka ve dvouch verzích : zveršovaná pohádka, klasická pohádka. 

V obouch verzích se pojednává o tom jak Smolíček neposlouchal jelena  se zlatými parohy. Jelen musel Smolíčeka zachránit, když ho unesly Jeskyňky.

O Smolíčkovi- Smolíček vyprosil u dědečka Měcháčka pro jelena zlaté parohy. Jelen si myslel, že už skončila zima a nečekal na svolení dědečka Měcháčka a své parohy shodil. Jaké bylo však jelenovo překvapení, když se probudil a všude bylo plno sněhu a kolem chaloupky vyli vlci. Jelen neměl parohy, tak musel zůstat v chaloupce, protože se neměl čím vlkům bránit.

Smolíček se v noci vypravil za dědečkem Měcháčkem pro nové parohy. Všechno dědečkovi pověděl. Dědeček vytáhl zlaté parohy a řekl, že je donese jelenovi sám a řádně mu vyčniní, že ho jelen neposlouchal. Tak se to i stalo.

Jelen si pro Smolíčka dojel do chalopky dědečka Měcháčka. On i Smolíček se radovali, že má jelen nové parohy a vše dobře dopadlo.

Jelen slíbil, že bude dědečka Měcháčka poslouchat, Smolíček slíbil, že bude poslouchat jelena.

 

O Červené Karkulce:dětem jsem přednesla zveršovanou pohádku

(Špalíček od Františka Hrubína)

 

Klasickou pohádku O Červené Karkulce vyprávěly děti sami.

 

Karlulka měla červené oblečení, myslivec zelené, vlk byl šedý,atd...

Podle barev v pohádce děti hledaly barvy na svém oblečení.

 

Ponaučení: Neposlušnost se trestá, proto se vyplatí poslouchat.

 

Hodina utekla jako voda a museli jsme se rozloučit.

 

 

                                                   zapsala: Ivanovová

 

 

                                    14. září 2016

 

V září začal nový školní rok a s novým školním rokem začal opět

probíhat cyklus         Pohádka na každý měsíc

 

14. září 2016 proběhla návštěva v MŠ U dvou sluníček v Brněnci.

 

září :zvolená pohádka : O perníkové chaloupce

 

Děti na úvod přednesly zveršovanou pohádku O perníkové chaloupce.

V klasické podobě jsem dětem povyprávěla pohádku sama.

 

Donesla jsem dětem od spisovatele Františka Hrubína - Špalíček

                                                     František Hrubín  -  Dětem

                                  ilustrátor    Jiří Trnka

Obě tyto knihy obsahují zveršovanou pohádku O perníkové chaloupce.

 

Spisovatelka Božena Němcová - Malým čtenářům od Boženy Němcové

 

 

ilustrátor         V. ČUTTA

 

Tato kniha obsahuje pohádku O perníkové chaloupce v klasické podobě.

 

Pokusili jsme se rozlišit kdo byl v pohádce hodný a kdo zlý.

Chaloupka byla z perníku, tak jsme si řekli jak se dělá perníkové těsto a co se z těsta peče. Vzpoměli jsme na včeličky, jak jsou pilné, létají z květu na květ a díky jim máme med do perníkového těsta a opýlené květy a stromy.

 

Děkuji za namalované obrázky a hezké uvítání a těším se na říjen.

 

(35 dětí , 4 dospělé osoby)              zapsala: Ivanovová

 

 

 

 

 

       

                                  22. června 2016

 

 

jsem byla na návštěvě v  MŠ v Moravské Chrastové. Měl to být pokus

jak na mě a mé povídání budou reagovat ty nejmenší dětičky.

Dopadlo to naše setkání velice dobře.

                           

               Ferda Mravenec : kdo by ho neznal.

 

Postavičku Ferdy Mravence vytvořil pan spisovatel Ondřej Sekora.

Ferda Mravenec je komiksová i filmová postava sympatického mravence. Ferdova postava se poprvé objevila v lednu 1933 na stránkách Lidových novin, kdy začaly vycházet kreslené Příhody Ferdy Mravence.

Původní komiks byl koncipován pro dospělé.

Poslední kreslený seriál vyšel v Lidových novináchl v roce 1941.

Pak musel Onřej Sekora z politických důvodů redakci Lidových novin opustit.

V roce 1942 natočila Hermína Týrlová první loutkový film

s Ferdou Mravencem.

V letech 1945 až 1951 byly vydány Kousky mládence Ferdy Mravence na zadní straně časopisu Mateřídouška.

Od té doby je to už Ferda Mravenec, kterého znají všechny děti a mají ho rády.

Ferda Mravenec nosí puntíkovanou mašli kolem krku, má vždy dobrou náladu, je nebojácný, chytrý, vynalézaví, vždy si ví rady. Je praktický.

Jeho  kamarád brouk Pytlík, protože se narodil v kině a dírkou v zábradlí sledoval filmy, všude byl, všechno ví, všechno zná, ale jen teoreticky. Pokazí všechno do čeho se pustí a Ferda to pak musí dát do pořádku.

                          

                                Beruška:

 

to je pro Ferdu hotové neštěstí. Ferda se do Berušky zamiloval. Pro svou lásku nevidí jaká Beruška doopravdy je.

Beruška se ráda fintí, lže, má ráda hlavně sebe, Ferdu jenom využívá.

Ferda udělal pro Berušku kočárek. Zapřáhl do něj hlemýždě. Hlemýžď jel pomalu, vozík převrhl a navíc se mu to vůbec nelíbilo, že má vozík tahat.

Ferda ochočil koníka, kterého do kočárku zapřáhl. Pak Berušku pozval na projížďku. Té se projížďka líbila. Pak se rozhadla, že bude kočárek řídit sama. Dopadlo to špatně, protože koníček si nenechal líbit, když na něj Beruška vzala bič. Berušku vyklopil a utekl jí.

Jednou se pořádaly závody v plavání. Všichni chválili Ferdu jak mu to jde. Ten uslyšel na břehu chychotání a uviděl Berušku. Potichu se k ní přikradl a přátelsky ji prašti do zad. Beruška začala křičet. Přiletěli komáři ve funkci strážníků a začalo vyšetřování.

Beruška očernila Ferdu jak jen mohla a ještě jí hlemýžď dosvědčil, že ho Ferda zapřáhl do vozíku.

Ferda dostal pouta a skončil ve vězení. U soudu se foukalo do chmýří odkvetlé pampelišky. Podle počtu chmýříček, která na pampelišce zůstala, měl být Ferda potrestán.

Ferda měl dostat 25 ran na zadeček a měl být připoután k lavici. Byl z toho moc smutný a ještě smutnější byl z toho, že kovaříci co ho poutali k lavici se tvářili, že ho neznají a přitom to dříve byli jeho dobří kamárádi.

Jen co měla padnout první rána, lavice se vznesla a i s Ferdou uletěla. Lavici tvořil dobře přikrytý ochočený koníček.

Po této příhodě musel Ferda louku i své kamarády opustit, aby zase neskončil ve vězení.

Pomohl mu pavouček Poustevníček. Udělal pro Ferdu vzducholoď a tak se Ferda se všemi přáteli rozloučil a odletěl.

 

Paní učitelka Pražanová dětem čte z Knížky Ferdy Mravence.

Z obrázku, který visí ve třídě, děti ví jak vypadá mraveniště,

co je to příroda.

Díky těmto vědomostem jsme se mohli vzájemně doplňovat.

Nechyběla ani básnička Polámal se mraveneček. Směla jsem ji říkat spolu s dětmi.

 

                                             zapsala: Ivanovová

 

 

 

 

                                     15. června 2016

 

- proběhlo v knihovně pasování prvňáčků na ČTENÁŘE

 

 

Paní učitelka Mgr. Radka Ondráčková zhodnotila celoroční snahu a úsilí

dětí při zdolávání učiva první třídy. Děti si rozhodně pochvalu zaslouží.

                                 

                         Rarášci ze mlejna

 

- z této knížky, pod dohledem paní učitelky, přečetl každý žák několik 

řádků, aby všem dokázal, že už umí číst a pasování na ČTENÁŘE si zaslouží.

Paní učitelka Mgr. Ondráčková měla rozhodující slovo. Vyjádřila se, že někteří musí ještě přes prázdniny malinko čtení trénovat, ale všichni 

si zaslouží, aby byli na ČTENÁŘE pasováni.

 

Pasování se ujal rytíř, který svým oblečením a mečem na děti udělal patřičný dojem.

Rytíř přečetl slib,který začínal ve jménu knih a pohádek, atd.... Děti slib po rytíři zopakovaly.

Po složení slibu, poklekl každý prvňáček na koleno, rytíř mu přiložil meč na rameno a pohlásil:"Tímto tě pasuji na čtenáře".

 

Každé dítě pak obdrželo knižku Knihožrouti, která byla k tomuto účelu určena. Na konci roku, když se zadaří, dostanou děti na památku fotografii. Na fotografii bude zachyceno jejich pasování na Čtenáře.

 

Je dobře, že se z této akce začíná pro zdejší knihovnu stávat tradice.

 

Přitomni: Ředitelka školy: Mgr. Lenka Kašparová

               třídní učitelka :   Mgr. Radka Ondráčková a její prvňáčci

            zástupce ředitelky: Mgr. Jana Teplá (určitě úspěšná fotografka)

                rytíř : Hájek

                knihovnice: Ivanovová 

 

                                                            zapsala: Ivanovová

            

 

                           

                               16. června 2016

 

Návětěva MŠ U dvou sluníček v Brněnci - v rámci pokračování

projektu:                Pohádka na každý měsíc

 

Měsíc červen2016:  Zvířátka a loupežníci

 

Knížku napsal pan spisovatel František Hrubín

Ilustroval pan malíř:               Jiří Trnka

 

Dětem se veršovaná pohádka líbila. S kohoutkem si zakokrhaly,

s koucourem zamňoukaly, s kozlem zamečely.

Děti byly rády, že  se zvířátka vrátila domů s novou zkušeností

a les se zbavil navždy loupežníků.

Knížku si pak děti měly možnost prohlédnout.

 

Kamarádství a přátelství: navzájem jsme si řekli co pro každého

z nás představuje kamarádství a přátelství. Je dobře, že každý

z nás má kamaráda nebo i přítele.

 

Při loučení jsme si předali dárky. Já jsem za knihovnu dětem dala pohádkovou knážku. Od dětí jsem dostala hezké obrázky co sami namalovaly.

Neloučili jsem se navždy. Určitě se zase budeme vídat. Už se těším.

 

Přeji dětem hezké léto a budoucím školákům hodně úspěchů ve škole.

 

                                                      zapsala: Ivanovová

                                    

                         12. května 2016

 

 

Návštěva MŠ U dvou sluníček v Brněnci - v rámci pokračování

projektu:             Pohádka na každý měsíc

 

Měsíc květen 2016:  Knížka Ferdy Mravence

 

 

Ferda Mravenec je postavička z knihy Ondřeje Sekory.

Oblíbenou knižní postavičku mravence s červeným šátkem s černými puntíky, jistě znají všechny děti.

V roce 1943 došlo k filmovému ztvárnění této postavičky. Podílela se na něm Hermína Týrlová a Jerry Hampeys.

Ferda je znán nejen svým šátkem, ale také svými kladnými vlastnostmi, které by každému měly být příkladem.

 

Brouk Pytlík - Ferdův kamarád, narodil se v kině, žil v dřevěném zábradlí a odtud sledoval na plátně kina filmy.

Sám o sobě prohlašoval: "Všechno vím, všude jsem byl."

Také jeho jednání podle toho vypadalo a Ferd ho musel často zachraňovat.

 

Beruška - do ní se Ferda zamiloval. Beruška, ale měla ráda jen sama sebe. Jejím přičiněním musel Ferda palouk opustit. Odlétl na vzducholodi a všichni kdo na palouku žili z toho byli moc smutní.

 

Květen je nejkrásnější měsíc v roce.

Připoměli jsem si kvetoucí stromy, zvířátka - hlavně jak je to v přírodě s mravenci.

Mravenci jsou velice pracovití, pro nás užiteční, proto jim ničit maraveniště je velice nepěkné.

 

                                                zapsala: Ivanovová

 

 

         

 

                                             20. dubna 2016

 

Návštěva    MŠ   U    dvou   sluníček     v     Brněnci   -   v    rámci     pokračování

projektu:                        Pohádka na každý měsíc

 

Měsíc duben 2016 -          Malá čarodějnice

 

Otfried Preussler (1923 - 2013) je autorem pohádky o Malé čarodějnici.

Patří ke světově proslulým německým autorům. Za své dílo získal Evropskou cenu za literaturu pro mládež, Státní cenu za literaturu pro děti.

Narodil se v Liberci. Vyrůstal v literárním prostředí. Měl rád pohádky, které mu vyprávěla jeho babička Dora. Ve dvanácti letech se již pokoušel psát povídky. Své ilustrace posílal do místních novin.

Po maturitě byl povolán do německé armády. V roce 1944 upadl na pět let do ruského zajetí. Po propuštění odešel za svými rodiči do hornobavorského Haidholzenu. Tam působil jako učitel. Později byl ředitelem školy v Rosenheimu a začal psát první knihy.

Otfried Preusslernapsal více než tři desítky knih, které byly přeloženy do 55 jazyků a dosáhly kolem 50 milionů výtisků nákladu. Osm jeho knih se dočkalo úspěšného filmového ztvárnění.

První knihy obsahovaly příběhy, které autor vyprávěl před spaním svým třem dcerám a později svým žákům.

 

Málá čarodějnice - pohádku jsem dětem  vyprávěla a moc se jim líbila.

Byla to skutečně dobrá čarodějnice, protože pomáhala a neškodila. Tak asi čarodějnice vypadat nemá, ale právě pro ty dobré skutky se Malá čarodějnice dětem zamlouvala. Dětský smích, který se během mého vyprávění ozýval, svědčil o tom, že její povedené kousky jsou dětem sympatické.

 

Také jsem dětem vysvětlila, že král vládl mocí světskou. O té se mohou dočíst (až to budou umět) v knihách spisovatele Vlastimila Vondrušky.

Biskup stál v čele církve a ta měla vlastní soudy. Inkvizice vyhledávala čarodějníky a především čarodějnice. Jak se o někom řeklo, že má spolky s ďáblem, tak bylo zle. Takto označení lidé byli mučeni a končili na hranici.

O těchto hrůzách píše spisovatel Jan Kaplický v knize Kladivo na čarodějnice.

 

Než jsme se rozloučili, tak jsme si připoměli, že máme jaro a co k jaru patří. Probouzí se příroda, rodí se mláďátka a sluníčko noás láká ven.

 

(Před spaním bude paní učitelka pouštět dětem pohádku z kazety, která je půjčena z Městské knihovny ve Svitavách. Zápůjčku zprostředkovla paní Lžičařová a já jí za to děkuji).

 

 

                                                              zapsala: Ivanovová  

 

                                      

 

                       30.března 2016

 

Návštěva MŠ U dvou sluníček v Brněnci - v rámci pokračování projektu:                  Pohádka na každý měsíc

 

Měsíc březen 2016 - O Smolíčkovi pacholíčkovi

 

Spisovatelka Božena Němcová napsala tuto pohádku v klasické podobě. Holčička ze školky tuto pohádku za pomoci paní učitelky  vyprávěla

ostatním dětem.

Spisovatel František Hrubín  tuto pohádku zveršoval. Nazval ji-

Smolíček a jeskyňky.  

                      Prší, prší, celý les ve vodě se topí dnes.

             Ťuk, ťuk, ťuky, Smolíčku, otevři nám svou světničku.

                    

              Jeskyňky, jen pojďte dál, jelen před chvilinkou vstal.

                         

                         A co s nídal, Smolíčku ?

                                     Snídal čerstvou travičku. 

                               A co ještě?  

                               Vodu z deště.  

                                A co víc ? 

                                Pak už nic. 

               

            To se dobře nasnídal, my zas půjdem o dům dál.

                       Kampak byste chodily? Sluníčko so popílí,

                A jelen vás, těšte se, bude vozit po lese.

                                 

                  Prší, prší, celý les ve vodě se topí dnes. 

             Jeskyňky jsou v dešti dál, kdopal by jim otvíral. 

 

        
První pohádka připoměla dětem, že dobře míněné rady se mají

poslouchat.

Z druhé pohádky zase vyplynulo, že chytrost dovode zvítězí i nad zlem.

 

                         VELIKONOCE

 

jsou křesťanskými oslavami konce období půstu a připomínají poslední dny Ježíše Krista, jeho smrt i vzkříšení, pohanská tradice se váže k oslavám Velikonoc jakožto svátkům jara a svým způsobem rovněž jakéhosi vzkříšení, znovuprobuzení a probouzení přírody. Na jaře se příroda budí k životu zpět po zimě. Je to období zeleně a veselých barev květů, slunečních paprsků a uvolnění po tuhé zimě. Tyto svátky oslavují i plodnost a nový život všeobecně, pro křesťany je to největší svátek v roce. N ázev Velkonoce je odvozen od Velké -  noci, kdy vstal Ježíš Kristus z mrtvých.

Velikonoce nemají jedno pevné datum, kdy jsou slaveny. Konají se vždy v neděli po prvním jarním úplňku. Velikonoční neděle pak může připadat na jakékoliv datum v rozmezí 22. března a 25. dubna.

Z historie Velikonoc:

Velikonoce jsou pro křesťany nejdůležitějším momentem liturgického roku. Původně byly tyto svátky nazývány Pascha nebo Pesach - svátky izraelské pospolitosti. Byla to první ze tří slavností, která byla spojená s obětováním prvorozeného dobytčete ze stáda, jakožto památka vysvobození židovského národa z egyptského otroctví.

Křesťané vnímají Velikonoce jako slavnost ukřižování a z mrtvých vstání Ježíše Krista, touto nocí, kdy k události došlo, je Velká noc.

O slavení Velikonoc se dočtemev Bibli, z biblických zápisů vyplývá, že tyto oslavy navazují na původní Pesach a spojují starozákonní přechod Židů přes Rudé moře a Ježíšovo zmrtvýchvstání.

Tato fakta jsem řekla dětem já a ony mě zase pověděly jak slaví Velikonoce. Hodně dětí mělo doma pletenou pomlázku. Nejvíce se jim však líbí na Velikonocích malování vajíček (kraslic) a pečení beránka nebo zajíčka, polévání vodou.

                                               zapsala: Ivanovová

  

             

 

                       21.března 2016

 

                                      Březen - měsíc knihy

 

 

V měsíci březnu jsou v knihkupectvích výrazné slevy knih, v knihovnách a školách jsou pořádány besedy s autory, různé soutěže, předčítání knih. Akce slouží k oslavě a propagaci knih.

 

V pondělí 21. 3. 2016 navštívili žáci 3. třídy Obecní knihovnu v Moravská Chrastové. Uvítaly nás paní knihovnice Ivanovová a paní knihovnice Lžičařová. Program byl opravdu pestrý a zajímavý. Dozvěděli jsme se o nejstarší knize na světě, o největší a nejmenší knize na světě, i o nejstarší dochované knize u nás. Zajímaly nás také encyklopedie. Knihovna, to jsou i naučné knížky. Hodně nás zajímala  Školní encyklopedie, Co bych měl vědět o světě kolem nás, Rukověť mladého badatele, Dinosauři, Atlas zvířat a Velká kniha pokusů. S knihou umíme správně zacházet a dobrodružství v knižních poličkách většinu z nás opravdu baví. Dokladem byly i odpovědi na otázku Číst nebo nečíst? Zazněly pěkné odpovědi:-)  " Musíme číst, abychom něco věděli. Nemůžeme pořád být na internetu. Rádi se obracíme na knihu. " Nebo. " Čtení knihy je dobré, protože se můžeme naučit mnoho nových věcí a můžeme se naučit líp mluvit i psát. "

 

S potěšením jsme také přijali pochvalu za naše výtvarné práce, které se líbí široké veřejnosti. V  knihovně vystavujeme pravidelně, v současné době zdobí nástěnku obrázky na téma Požární ochrana očima dětí.

 

Čas rychle plynul, poděkovali jsme za příjemnou návštěvu a rozloučili se zpěvem veselé písničky Okoř.           

 

                              Mgr. Drahomíra Blažková

 

 

18.března 2016

 

 

Navštívilo knihovnu 23 dětí z první třídy ZŠ v Moravské Chrastové spolu s pní učitelkou Ondráčkovou.

Účelem návštěvy bylo děti seznámit s tím co je čeká a jak to bude probíhat, až budou pasovány na čtenáře.

Děti již znají skoro všechna písmenka abecedy. Zbylá 4 písmenka se doučí. Pak už nebrání dětem nic v tom, aby prokázaly, že umí číst a rytíř je může slavnostně pasovat na čtenáře.

Je důležité umět číst. Nejsme tak odkázáni na druhé lidi, dovíme se hodně věcí, máme možnost se seznámit s historií národa a poznat jeho významné osobnosti. A když ne hned, tak časem každému dojde, že Češi mají být na co hrdí.

Závěrem si mohli všichni prohlédnout - především dětské knížky.

Já děkuji za kytičku a za návštěvu.

 

                                                 zapsala: Ivanovová

 

 

                        8.březena 2016

                   

Do knihovny přišly děti z MŠ v Moravské Chrastové (cca 20dětí,3 paní učitelky).

Počasí ten den nebylo nic moc. Děti přišly celé mokré, protože sněžilo.

Mokré oblečení si svlékly a usadily se na připravené stoličky. Znovu jsme se všichni v knihovně přivítali a vzájemně se představili.

Pak jsem dětem v kostce řekla co znamená, když se řekne březen

 Měsíc knihy.

Popovídali jsme si o tom, kdo do knihovny chodí, komu doma čtou, kdo dostal jakou knížku a při jaké příležitosti. I školka dopadla dobře, protože i ze školky děti hodně pohádek znají.

ŽABKA A ZVÍŘÁTKA - v této knížce jsou obrázkyzvířátek.

Úkolem dětí bylo: - poznat jaké zvířátko je na obrázku

                           - jak se jmenuje maminka, tatínek a jejich děti

                           - jaké zvuky daná zvířátka vydávají

                           - jaký máme ze zvířátek užitek

Poznávání zvířátek a hlavně to jak se zvířátka hlasově projevují, děti velice bavilo. Musím uznat, že toho děti ví hodně a mile mě to překvapilo.

Dostala jsem od dětí dárek a moc si ho vážím. Namalovaly obrázky a vytvořily z nich knížku. Knížka je pohádková a jmenuje se O perníkové chaloupce. A dalším dárkem bylo to, že mě podle knížky pohádku odvyprávěly. Moc děkuji a zase někdy naslhedanou.

                                                     zapsala: Ivanovová

 

 

 

 

                             

 

                   

                       2. března 2016

 

2. března 2016 - návštěva 26 dětí a 3 paní učitelek z MŠ U dvou sluníček.

                                         Březen

- v roce 1955 vyhlášen jako Měsíc knihy

- v roce 1996 vyhlášen Týden knihoven

- v roce 2010 vyhlášen Měsíc internetu

- Březen měsíc čtenářů

 

Od  vyhlášení  1. ročníku v roce 1955  až po  rok 1989 sloužil

Měsíc knihy jako akce, která měla prosazovat ideologické záměry vládnoucích politiků. Akce byla oficiálně řízena.

Roku 1989 došlo k sametové revoluci. Měsíc knihy přestal být oficiálně řízenou akcí.

Knihovny, školy, knihkupectví, tento měsíc i nadále oslavují.

V měsíci březnu jsou v knihkupectvích výrazné slevy knih, v knihovnách a školách jsou pořádány besedy s autory, různé soutěže, předčítání knih.  

 

Nejstarší tištěná kniha na světě:a) DIAMANTOVÁ SÚTRA

b) nejstarší dochovaná kniha u nás - KNIHA PAMÁTNÁ

(je to kniha úřední z let 1565 - 1737).

 

Největší kniha : a) ve světě: PAMĚŤ BEJRÚTU

                        b) u nás:     ĎÁBLOVA BIBLE

 

Nejmenší kniha na světě:    NEJMENŠÍ KNIHA SVĚTA

 

Od dětí jsem se dozvěděla, že cvrček vydává zvuky pomocí křidélek, které otvírá a zavírá. Já jsem jen dodala, že "cvrkají " jen samečci.

Nechyběla ani písnečka, kterou děti společně zazpívaly.

 

                                                  zapsala: Ivanovová                        

                                                                                                

 

 

                                       

                        29. února 2016

 

Návětěva  v MŠ U dvou sluníček v Brněnci - v rámci pokračování

projektu:                 Pohádka na každý měsíc

 

Měsíc únor 2016 - zvolená pohádka:

 

                                  První pohádka

 

František Hrubín je autorem zveršované pohádky. Pohádku jsem se pokusila dětem přednést (děti mi pomáhaly).

Pak mi První pohádku děti zazpívaly. Tak děti pochopily, že pohádka může mít různé formy a stále je to ta stejná pohádka.

Z knížky DĚTEM, kterou napsal  F. Hrubín, přečetla paní učitelka pohádku O Toníkovi. V pohádce byly různé zvuky zvířátek. Děti mají do příští středy zjistit, co je příčinou toho, že cvrček cvrká.

 

29. únor 2016 -je v tomto roce přestupný.

Vysvětlila jsem dětem co to znamená.

29. únor je jednou za čtyři roky. Lidé, kteří se 29. února nrodili mají narozeniny jednou za 4 roky.

Rok má 365 dní. Země se otáčí kolem slunce a do roka to stihne za 365 a čtvrt dne. Aby se tento rozdíl srovnal, vkládá se do kalendáře 29. únor a tak vzniká přestupný rok.

 

Těším se na další návštěvu a děkuji za drobné dětské dárky a za kytičku.

 

 Děti vymalují a dokreslí obrázky k dané pohádce. Obrázky pomohl

 namalovat pan Hakl, díky moc. Obrázky se objeví ve fotogalarii.

 

                                                    zapsala: Ivanovová

 

 

                        29. ledna 2016

 

Návětěva v MŠ U dvou sluníček v Brněnci - v rámci pokračování

projektu:

                               Pohádka na každý měsíc

 

Měsíc leden 2016 - zvolená pohádka:

 

                                 O dvanácti měsíčkách

 

Paní učitelka vyprávěla výše uvedenou pohádku spolu s dětmi.

Děti tak předvedly své znalosti. Věděly, že v březnu rostou fialky,

v červenci jahody a v září se dají trhat jablíčka.

Zopakovaly si, že slušné chování se vyplácí. Není nad to když někdo

slušně pozdraví a o někoho o něco  slušně požádá. (Příkladem jim byla

Maruška z pohádky). Na Holeně si uvědomily jak byla ona a její matka

zlá a nevychovaná. Bylo jedině správné, že Holena a macecha byly potrestány.

Já jako knihovnice jsem jen dodala, že se jedná o klasickou pohádku.

Autorka, která ji zařadila mezi své pohádky, je  Božena Němcová.

Kromě této klasické pohádky existuje i její novější verze. Tu jsem dětem vyprávěla.

                                          

                                              Zima

 

O zimě jsme si povyprávěli. Hlavně o vánocích, jak je kdo prožil a co dostal pod stromeček.

Zima podle obrázků Josefa Lady, to by bylo něco. Když není sníh, tak se děti nemohou koulovat, stavět sněhuláky, sáňkovat, lyžovat a bruslit.

Možná taková zima vyhovuje zvířátkům venku. Snáze se jim obstarává potrava.

 

Naše povídání bylo v malém kroužku : 11 dětí, 2 paní učitelky a já. Tak měly děti více prostoru ke svému povídání a že ho bylo.

 

                                                          zapsala: Ivanovová

 

 

 

 

 

              

                    27. listopadu 2015

 

Návštěva v MŠ U dvou sluníček v Brněnci - v rámci pokračování

projektu:                 

                               Pohádka na každý měsíc

 

Měsíc listopad 2015 - zvolená pohádka:

 

 

                                  o Budulínkovi 

 

Děti se převlékly za herce a dle předčítání p.učitelek sehrály pohádku o Budulínkovi. Ode mě slyšely pohádku v jiné verzi. Děti si tak uvědomily, že existují různí autoři pohádek, proto také existují různé verze jejich podání. Ale co je velice důležité pro děti, že ať se pohádka vypráví tak či onak, vždy z ní vyplyne stejné ponaučení. Tantokrát pohádka vyprávěla o tom, že když někdo zlobí a neposlouchá, tak na to vžycky doplatí. A to se stalo Budulínkovi.

 

 

                         Pomáháme zvířátkům .

 

Téma, o kterém si ve školce děti povídají.Děti se pochlubily jaké kdo má zvířátko, jak se o ně stará. Dozvěděla sem se které z dětí navštívilo ZOO a které zvířátko se jim nejvíce líbí.

Děti dokáží vyjmenovat zvířátka co žijí v lese a na poli. Tato zvířátka to dle dětí mají asi nejtěžší, potože se o sebe musí starat sama.

 

 

Sv. Martin měl svátek 11. listopadu. Měl přijet na bílém koni, ale nestalo se tak. Z Legendy o sv.Martinovi, kterou jsem dětem vyprávěla, se alespoň děti dozvěděly kdo to sv.Martin byl a co si přál ze všeho nejvíc.

 

                                                knihovnice: Ivanovová

 

 

                          26.října 2015

 

Návštěva v MŠ U dvou sluníček v Brněnci - v rámci pokračování projektu:         

                                 Pohádka na každý měsíc

 

Měsíc říjen 2015 - zvolená pohádka:

 

                           Červená Karkulka

 

Děti se převlékly za maminku, za Karkulku, za babičku, za vlka a za myslivce do připravených kostýmů. Pak sehrály jako opravdoví herci pohádku o Červené Karkulce. Představení se povedlo a pro velký zájem dětí (každý chtěl hrát) a pro nedostatek času, se bude ve školce pohádka hrát, aby se vystřídaly všechny děti.

No a v pohádce nechyběla ani bábovka pro babičku, tak jsme ji také ochutnali. Byla moc dobrá. Ten kdo ji upekl zaslouží od nás poděkování.

Já jako knihovnice jsem přinesla dětem knížky kde byla pohádka o Červené Karkulce a hlavně obrázky, které si děti prohlédly.

Červená Karkulka je pohádka, která má mnoho verzí. 

Děti sehrály pohádku klasickou. Paní učitelka přečetla pohádku zveršovanou.

V klasické pohádce napálil vlk Karkulku, ve zveršované pohádce dostal strach vlk a nechal Karkulku napokoji (Obě pohádky porovnávaly děti).

Obrázky, které děti vymalují a domalují budou opět k vidění.

 

Podzim - o něm  jsme si povídali na poslední návštěvě. Dnes jsme si připoměli, že na podzim opadává listí listnatým stromům a modřínu.

Proč modřínu - o tom jsme si přečetli pohádku.

 

                                        knihovnice: Ivanovová  

 

 

 29. září 2015

 

na návštěvě v MŠ U dvou sluníček v Brněnci, jsem si s dětmi povídala o krásách podzimu. Podzim je jedno ze čtvera ročních období. Jeho krása  spočívá především v jeho barevnosti. Opadává listí a pod nohama vytváří barevný koberc. (Děti doplnily, že opadávají jen listnaté stromy a z jehličnatých stromů opadává jen modřín). Příroda se připravuje na zimu. Úroda z polí je sklizena, pole většinou již zorána, sklízejí se jablíčka a ostatní ovoce. Bývá chladněji a krátí se den. Zvířátka v lese si dělají zásoby na zimu z oříšků, ze semínek, z hub, atd.

Dětské znalosti: obilí sklízí kombajny - ze zrní se mele mouka - zmouky se peče chleba a koláče

Štrůdlíček je moc hezká písnička, která se k danému tématu hodí. Děti  s paní ředitelkou a paními učitelkami ji s eleánem zazpívaly. Moc se mi to líbilo.

 

                     Pohádka na každý měsíc

 

 

Paní učitelka Jaroslava Homolková si vzala nad tímto projektem patronát.

Každý měsí se děti seznámí s jednou pohádkou. Tento měsíc to byla pohádka                  Kuřátko a obilí

 

Paní učitelka připravila s dětmi tabuli s obrázky. Podle obrázků, na které ukazovala jedna holčička, děti vyprávěly pohádku. Tu jsme se pak pokusili společně rozebrat. Pak děti dostaly další úkol. Dostaly papíry, na kterých byly vytištěné obrázky.  Děti z menšího oddělení měly za úkol vytištěný obrázek kuřátka vymalovat.

Děti z vyššího oddělení měly za úkol nejenom vymalovat obrázek, ale pod obrázek obrázek namalovat co se jim z pohádky nejvíce líbí a co se zapamatovaly.

 

Obrázky se objeví na nástěnce v MŠ a v knihovně. Budou také na stránkách knihovny.

 

Štrůdlíček plný písniček - zpěvník pro děti.

Texty: Ludmila Lujková

Hudba: Milan Hakl

 

  knihovnice: Ivanovová

 

 

17. června 2015

 

byli žáci  1. třídy  ZŠ Brněnec v prostorách knihovny pasováni na      

 

                                 čtenáře

 

Celoroční práci prvňáčků zhodnotila jejich třídní, paní učitelka Straková. Děti umí číst všechny a proto mohou být na čtenáře všechny pasovány. Její slova potvrdila rovněž paní ředitelka Lenka Kašparová. Aby byl rytíř o pravdivosti slov přesvědčen, každý prvňáček přečetl krátky úryvek textu z čítanky.

Paní  (knihovnice ze Svitav) Monika Lžičařová krátce vysvětlila význam pasovací formule.

 

Slavnostní pasování na čtenáře provedl přítomný rytíř.

1. přečetl v plném znění  pasovacní formuli

2. přetl slib, který po něm prvňáčci opakovali

3. pasoval jednotlivé prvňáčky na čtenáře -

   

    Rytíř položil meč na pravé rameno prvňáčka a pronesl:

                   Tímto tě pasuji na čtenáře.

 

Odemyky, odemyky je knížka, která byla k této příležitosti vydána.  

Paní učitelka každému novému čtenáři pogratulovala a výše jmenovanou knihu mu předala.

 

Kromě knihy obdrží děti fotografie, které při této příležitosti pořídil pan Martin Záruba z OÚ.

 

Slavnostní atmosféra byla zvýšena přítomností žáků čtvrté třídy a jejich paní učitelky.

 

(Knížky zaplatila ZŠ Brněnec, ZŠ Brněnec zapůjčila tak potřebného rytíře, fotografie zaplatil OÚ Brněnec, paní M.Lžičařová zajistila kostým rytíře a knížky). Všem patří můj dík.

 

                                               zapsala: knihovnice Ivanovová

 

 

11. června 2015

 

 

MŠ U DVOU SLUNÍČEK BRNĚNEC

v počtu 24 dětí a 3 dospělých

navštívila místní knihovnu.

 

Hodně dětí již knihovnu navštívilo, proto jsem se jen okrajově zmínila 

k čemu knihovna slouží a v čem spočívá práce knihovnice.

 

Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost

 

Čtenářská gramotnost je první z gramotností, která umožňuje rozvíjet ostatní gramotnosti.Čtení je velmi důležité pro další rozvoj a vzdělávání člověka.Vztah ke čtení i knížce se utváří již v útlém věku, můžeme říci, že vlastně od narození. Jak rozvíjíme dítě do šesti let, tak bude ve svém životě úspěšné, protože právě v tomto období se utvářejí veškeré pracovní návyky, vztah ke čtení, vztah ke vzdělávávní, vztah k ostatním lidem a také i vztah pro povinnost, dokončit započatou práci. Mateřská škola je spolu s rodinou ideálním prostorem pro rozvíjení předčtenářské gramotnosti.

Ne všechny děti mají to štěstí, že jim rodiče nebo prarodiče čtou. Aby všechny děti měly rády knížky a pohádky, tak jsme si vyhlásili soutěž

 

MŠ čte dětem

 

Každý měsíc paní učitelka dětem přečte  pohádku.

(Vytištěné obrázky týkající se přečtené pohádky si paní učitelky odnesly z knihovny, aby děti mohly s tím co slyšely pracovat).

 

1. Nejmenší děti obrázek vymalují

2. Větší děti obrázek vymalují a něco k němu přimalují  

3. Největší děti obrázek vymalují a přimalují k němu něco z textu           

Práce dětí dají paní učitelky na nástěnku, vyfotí a pošlu do knihovny.  Obrázky se pak objeví na internetu knihovny.

Z nejlepších obrázků pak v lednu uděláme nástěnku v knihovně.

 

Ivanovová

 

Lovci perel

 

 

Tuto soutěž vymyslela a zrealizovala paní knihovnice z Hradce Králové. Přečetla množství knih. Vytvořila z nich otázky, k otázkám odpovědi. Soutěže se zúčastnilo 150 škol, 4 579 dětí z celé republiky. Rekord přečtených knih za rok -  237 knih, drží holčička z Hradce Králové.

 

Oficiální soutěž začala v listopadu 2014 a skončila v listopadu 2015. S těmito informacemi nás seznámila paní knihovnice Monika Lžičařová  z Městské knihovny ve Svitavách (tato knihovna je pro nás nadřízenou knihovnou). Dále nám řekla o projektu Kniha pomáhá, seznámila nás se svojí prací a s tím co dělá a co se snaží udělat pro knihovnu v Brněnci.

 

Chci touto cestou Monice poděkovat, protože se snaží toho pro nás dělat hodně. Díky ní máme neustále spojení s Městskou knihovnou ve Svitavách, jsme informováni o novinkách, Monika přiveze a odveze knihy i mimo VF, díky jejím dobrým nápadům probíhají akce pro školy a školky.

 

Lovci perel – Perlorodky  

 

31.03.2015 proběhlo v knihovně v Brněnci slavnostní  vyhodnocení této soutěže. Vzhledem k tomu, že jsme nezačali soutěžit už v listopadu, tak naše soutěž probíhala od března 2014 do března 2015.

 

Do soutěže se přihlásilo 16 dětí. Soutěž dokončilo 9 dětí. Mladší kategorie 4 děti, starší kategorie 5 dětí. 3 chlapci se odstěhovali a 3 děti neodevzdaly zodpovězené otázky.

 

Nejvíce knih přečetli: Karolínka Oujezdská, Miroslav Lžičař, Dominik Veselý

 

Oceněny pěknou knížkou, mapkou Brněnce a okolí, klíčenkou, byly všechny děti. Jak říká olympijské heslo: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

 

Paní Lžičařová se zeptala dětí, která knížka se jim z těch co v rámci soutěže četly nejvíce líbila. Každé dítě pak vyprávělo obsah knížky, kterou si zvolilo a odpovídalo na položené otázky.

 

Dospělí, kteří děti doprovázeli měli možnost vidět, jak mají šikovné děti.

 

Přeji dětem, ale i dospělým, aby měli knihy rádi a rádi je četli a snad se zase někdy příště sejdeme, posedíme, dáme si něco malého na zub a popovídáme si.

 

                                                                                       Ivanovovová

 

 

11. března 2015

 

navštívilo naši knihovnu 33 dětí z MŠ Moravská Chrastová v doprovodu 3 dospělých . Společně jsme strávili příjemné dopoledne nad knihami.

 

Zdena Ivanovová

 

 

 6.března 2015

 

navštívila 2. třída Místní knihovnu v Moravské Chrastové. První březnový pátek si druháci zpestřili zajímavým programem s názvem Z pohádky do pohádky.

 

V knihovně nás čekal Pohádkový kvíz, který jsme luštili ve dvojicích, i pestrá nabídka knih. Paní knihovnice Ivanovová z M. Chrastové a paní Lžičařová z knihovny ve Svitavách nám nabídly širokou škálu titulů, z nichž si může každý žák volit podle svých zájmů.

 

Většina druháků čte pěkně, přesně jak se píše v básničce Františka Hrubína.

 

Malí čtenáři

To jsme byli ještě malí,

když maminky říkávaly:

Čti, děťátko, a - be - ce!

 

Dnes už mámě čteme sami,

oči letí nad stránkami

jako vážky nad řekou.

 

Paní knihovnice Ivanovová si nás ze čtení vyzkoušela. Byla spokojená. Jako odměnu za účast v Pohádkovém kvízu jsme získali sladkost i bohatě ilustrovanou knížku Lízinčiny báchorky. Kvíz měl pět bodů, určit název pohádky podle postav, doplnit pohádkové dvojice, podle ukázky uhodnout název knihy a další dvě literární otázky. Dostali jsme také úkol. Máme vytvořit pohádkové bytosti. Jsme zvědaví, jak se nám zadanou práci podaří splnit.

 

Potěšilo nás, že jsme byli pochváleni za zavedení Čtenářských deníků a za celoroční výstavku dětských obrázků, které malujeme, kreslíme v hodinách výtvarné výchovy. Pochvalu rádi vyřídíme i spolužákům ze 3. třídy.

 

Na závěr jsme na oplátku jako poděkování zazpívali oblíbenou písničku Kytka masožravá. Náš šikovný recitátor Radim Martinek se za všechny děti rozloučil přednesem básně Pohádka o čertovi a Káče.

 

Těšíme se na další spolupráci, protože máme o knížky opravdu zájem. Moc dobře víme, že kdo hodně čte, mnoho se dozví.

 

Mgr. Drahomíra Blažková

 

21.ledna 2015

 

Protože tento týden probíráme s dětmi téma „Z pohádky do pohádky”, tak jsme se rozhodli opět společně navštívit knihovnu v Moravské Chrastové. V komunikativním kroužku jsme si ráno nejprve s dětmi povídali o tom, co nás dnes čeká. Zopakovali jsme si, jak se budeme správně chovat v knihovně, také jsme si pověděli, jaké druhy knih známe a co všechno můžeme v takové knize najít. V kroužku jsme si také povídali, jakou pohádku má každý rád a jakou knihu by si rád v knihovně půjčil. Potom jsme si ještě zopakovali pravidla bezpečnosti, která musíme dodržovat při chůzi po chodníku a při přecházení vozovky a vyrazili jsme. V knihovně nás pěkně přivítala paní knihovnice, která už pro nás měla připravené krásné a zajímavé povídání o pohádkových knihách. Děti si potom měly možnost samy prohlížet knihy, které je zajímaly a které se jim líbily. Nakonec jsme si s dětmi vybrali knížky, které jsme si půjčili do školky, poděkovali jsme paní knihovnici a předali drobné dárečky.

 

Tímto srdečně děkujeme paní knihovnici za zajímavé povídání a někdy příště na shledanou.

 

Lenka Kabelková

 

19.prosince 2014

 

jsem s dětmi z MŠ u Dvou sluníček společně oslavila Vánoce. Pověděla jsem jim proč a jak slavíme Vánoce dnes a jak se slavily Vánoce v minulosti. Byly připomenuty,staré zvyky, betlémy, koledy,písničky. Písničky s vánoční tématikou si za doprovodu klavíru děti zazpívaly. Připoměly Ježíškovi co má přinést pod stromeček.               

 

 

 

 11.června 2014  

 

 

 

Vyhodnocení  projektu  "Už  jsem  čtenář - Knížka  pro prvňáčka 2013/2014"

 

Místní  knihovna  Brněnec – Moravská  Chrastová  44

569 04  Brněnec

Kontaktní  osoba:  zdena.ivanovova@seznam.cz

 

Do  projektu  bylo  přihlášeno  30  dětí  z  první  třídy  ZŠ Brněnec – Moravská  Chrastová.

 

V  rámci  projektu  se  uskutečnily  dvě  akce  v  místní  knihovně.

 

1. Návštěva  knihovny  (povídání  si  o  práci  knihovnice, o  vztahu dětí  ke knihám, jaké  knihy  mají  nejraději  a  zda  se  těší až si je  budou  moci číst.

 

2. Pasování  prvňáčků  na  čtenáře.

 

Vzhledem  k  tomu, že  je  konec  školního  roku, tak  si  další akce naplánujeme  na příští  školní  rok.

 

 

                                     11. června 2014

 

    proběhlo  v  knihovně  pasování   prvňáčků  na  čtenáře.

 

 

Já, jako  knihovnice  jsem  prvňáčky  s  jejich  paní  učetilkou Strakovou uvítala  v  knihovně, dále  jsem  uvítala  paní  ředitelku Lenku  Kašparovou, zástupkyni  knihovny  ze  Svitav  paní  Moniku Lžičařovou, Ing. Hocha z OÚ.

 

Největší  pozornost  byla  věnována  rytířce, která  se  ujala úkolu pasování.

 

Paní  učitelka  Straková  krátce  pohovořila  o  tom  jak  děti pracovaly  po celý  školní  rok, hlavně  jak  se  jim  podařilo zvládnout  čtení, děti pochválila  a  řekla, že  doufá, že  se  jim to co  se  naučily  během  školního roku, přes  prázdniny  z  hlaviček nevytratí.

 

                                           

                               

                         Průběh  pasování

 

 

Pasování  na  čtenáře (ku)  prováděla  slavnostně  oděná  rytířka. Přečetla uváděcí  formuli.

 

Paní  učitelka  přečetla  z  knihy, kterou  děti obdržely, jméno žáka, který má  předstoupit, aby  mohl  být pasován  na  čtenáře.

 

Paní  ředitelka  knihu  předala  a  budoucímu  čtenáři pogratulovala.

 

Rytířka pak prvňáčkovi položila meč na každé rameno a prohlásila:                     

                 „Tímto tě pasuji na čtenáře (ku).“

 

 

Když  byli  všichni  žáci  pasováni  na  čtenáře, přečetla  rytířka závěrečnou  formuly. Tu  po  ní  slavnostně  žáci  opakovali:

                                 25  nových  čtenářů.

 

 

Ing. Hoch, děti  vyfotografoval. Budou  mít  tak  památku  na pasování  na čtenáře.

 

 

V  Moravské  Chrastové 14. 6. 2014        zapsala: Ivanovová 

                                                                         knihovnice

 

(Knihy  byly  dotovány  z  projektu  na  podporu  čtenářské gramotnosti   Už  jsem  čtenář – Knížka  pro  prvňáčka.  ZŠ Brněnec  knihy  uhradila.

OÚ  uhradí  dětem  fotografie.

Za  knihovnu moc  děkuji.).

 

 

 

 

                                

                        6. června 2014

 

Navštívila  MŠ U  DVOU  SLUNÍČEK v  počtu  24  dětí  a  4  dospělých zdejší  knihovnu.

 

Děti  se  učí  poznávat  práci  vykonávanou  v  různých  profesích.

 

V  knihovně  se  měly  seznámit  s  prací  knihovníka.  Kladla  jsem  dětem otázky  týkající  se  činnosti  v  knihovně  a  děti  na  ně  odpovídaly. Občas  jsem  nějakou  chybnou  odpověď  poopravila,  ale  nebylo  to často.  Děti  o  práci  v  knihovně  toho  ví  hodně  a  jejich  představa  o  této  práci je  víc  než  dobrá.  Možná  je  to  i  tím,  že knihovnu navštěvují  pravidelně.  Třeba  z  nich  vyrostou  příští  knihovníci.

                                                                                 Iv.

 

 

 

26.března 2014

 

 

BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY

 

Pro děti z MŠ v Brněnci je to známá věc. Využily této příležitosti k návštěvě knihovny (34 dětí a 3 paní učitelky).

 

 

Měsíc knihy byl poprvé vyhlášen v roce 1955 a jeho zavedení mělo zvýšit zájem lidí o literatúru. Čtení knih by mělo být pro lidi samozřejmostí.A protože není třeba ty malé hlavičky více zatěžovat, tak jsme se věnovali knížkám. Četla jsem dětem úryvky z knížky "Mrňouskové ze mlejna". Moc je knížka zaujala a věřím, že si ji půjčí a jak to bylo s tím kamarádstvím čerta, vodníka a Maroše, jim někdo přečte.

 

Paní učitelka si přála pohádku se špatným koncem (ve školce toto téma probírají). No a protože jsem si nemohla vzpomenout na pohádku se špatným koncem, tak jsem dětem vyprávěla pověst o knížeti Daliborovi. Ta pověst také nedopadla dobře, knížete Dalibora nakonec popravili.

 

Čas neúprosně běžel a dětem nezbylo tolik času na prohlížení knížek kolik by si asi představovaly. Tak snad někdy příště. Vždyť pravidelné návštěvy knihovny podporují u dětí zájem o četbu knih.

 

Když jsme se loučili, tak mě potěšila slova, že se dětem v knihovně líbí a že zase někdy přijdou.

 

                                                                          knihovnice: Ivanovová

 

 

 


20.března 2014

 

- návštívili knihovnu žáci první třídy ZŠ Brněnec (24 dětí a 2 paní učitelky).
Program:

 

a) soutěž "Perlorodky"
b) pasování na čtenáře
c) prohlížení knih

 


K bodu a) Připoměla jsem žáčkům, že soutěž "Perlorodky" probíhá od března 2014 do března 2015. Její vyhodnocení bude v dubnu 2015. Do soutěže jsou zařazeny knihy, které se mají číst. Po přečtení knihy čtenář zodpoví otázky týkající se přečtené knihy a dostanene perličku (korálek). Kdo jich nasbírá nejvíce, má šanci něco vyhrát.

 

K bodu b) Na konci školního roku budou prvňáčci už znát všechna písmenka. Mohou se z nich stát samostatní čtenáři.
Za účasti kolegů ze Svitav budou slavnostně pasováni na ČTENÁŘE a na památku této slavnostní události dostanou knihu.

 

K bodu c) Děti si vybraly v regálech knihy, které je zaujaly. Vybíraly hlavně podle pestrosti obalů a obrázků. O tom co je v knize napsáno jsem jim buď řekla já nebo paní učitelka. Děti s knihami zacházely opatrně. Mají k nim opravdový vztah. Společně se již těšíme na další setkání v knihovně.

 

knihovnice: Ivanovová

 

 


5. března 2014 

 

Třetí třída v počtu 19 žáků a 1 paní učitelky navštívila zdejší knihovnu a projevila zájem o následující témata.

1. Perlorodky

2. Literatúra

3. Příroda

4. Sport

5. Války

Z časových důvodů jsme se o jednotlivých tématech zmínili jen okrajově.

1. Perlorodky - probíhající soutěž, která má probudit v dětech zájem o čtení knih

a) někteří žáci ze třetí třídy jsou již do soutěže přihlášeni

b) existuje již seznam požadovaných knih

2.,3.,4. - tato témata byla součástí znalostního testu 

 

Umístění:

1. VLCI    Henych J., Gerneš J., Králíček T.

2. KOPRETINY   Lidmilová L., Crhová K., Juránková A., Dufková Z.

3. JAGUÁŘI  Krajmer J., Pitner Š.,Dufek P.

Vítězové obdrželi pochvalu za znalosti a drobné dárky.

 

5. Války

a) byla vzpomenuta současná válka na Ukrajině

b) bylo něco málo řečeno k 1. světové válce

c) nejvíce znalostí měli žáci o 2. světové válce

Došli jsme ke společnému názoru, že války jsou hrozné a neměly by existovat.

 

Třeťáci si také prohlédli knihy, které měli nechystané i ty o které projevili zájem. Zástupkyně dívek a zástupce chlapců na rozloučenou zarecitovali básničku. Ze strany třeťáků to bylo hezké poděkování. Věřím, že se zase někdy v knihovně sejdeme a bude nám spolu hezky.      

knihovnice: Ivanovová

 

 


 

4.března 2014

 

 

 

Mateřská škola se sídlem v Moravské Chrastové navštívila v počtu 32 dětí a 3 paní učitelek zdejší knihovnu. Děti ví, že se v knihovně půjčují knihy. Knihu musí napsat pan(í) spisovatel(ka), někdo k ní nakreslí obrázky (ilustruje ji). Vydavatel musí schválit její vydání. Po schválení se musí v knize provést různé úpravy.Pak mohou nastoupit sazeči a kniha může být vytištěna.Hotovou knihu si pak mohou pořídit čtenáři. Knížek by si měl každý vážit a zacházet s nimi šetrně.

 

 

 

Hlavní náplní bylo povídání o pohádkách

 

 

 

Děti dostaly list papíru,na kterém byly vytištěny obrázky čtyř pohádek:

 

O Sněhurce

 

O Koblížkovi

 

O Červené Karkulce

 

O Perníkové chaloupce

 

 

 

Nejdříve dětem vyprávěla pohádku O Sněhurce paní učitelka. Děti pak společně vyprávěly pohádky dvě. O Červené Karkulce a O Koblížkovi.Jak vyprávění,tak zpívání se jim moc dařilo. Děti se také dozvěděly,že se dají pohádky zveršovat.Spisovatel František Hrubín zveršoval pohádku O Perníkové chaloupce a O Červené Karkulce.A tyhle pohádky jim zarecitovala paní učitelka. No a teď už záleží na dětech jak si obrázky vymalují a zda je napadne jakou pohádkovou postavu namaluji na zadní stranu listu. Závěrem si děti prohlédly knížky a nejen pohádkové. Děti oděkovaly za návštěvu knihovny,já za dárečky a věříme,že se zase někdy uvidíme.

 

 

 

knihovnice: Ivanovová

 

 


PERLORODKY

Soutěž bude trvat od března 2014 do března 2015. Soutěž spočívá ve sbírání perel za přečtení knihy. Děti po přečtení knihy, která je označená jako Perlorodka, zodpoví otázky ke knize a za správné odpovědi získají perlu.  

 

.                               

Dítě s největším počtem perel vyhrává.

                                  

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií: děti od 5 do 9 let

                                                             děti od 9 do 15 let

Děti mohou číst samozřejmě knihy z obou kategorií.Podmínkou pro získání perel je zodpovězení otázek ke knize.Malým dětem

mouhou knihy předčítat např. rodiče.

 

http://knihovnabrnenec.files.webk.cz/files/seznam_perlorodek_dle_autoru.xls

  

  


29.1.2014

 

Ze zdroje: internetové stránky Mateřské školky U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy 

 

Návštěva knihovny v Moravské Chrastové

Protože toto období máme s dětmi téma: ,,Z pohádky do pohádky…“, není nic lepšího, než se zajít podívat do KNIHOVNY. A tak jsme s dětmi nachystali dárečky pro paní knihovnici a vyrazili jsme. Paní knihovnice nás vřele přivítala a povídala dětem o tom, jak to chodí v takové knihovně, jak se máme správně chovat ke knihám. Potom povídala dětem o pohádkách a jednotlivé pohádky ukazovala v různých pohádkových knihách. Také dětem povídala něco málo o známých autorech dětských knih a ptala se dětí, zda umějí vyprávět nějakou pohádku. A děti uměly. Vyprávěly například pohádku „O perníkové chaloupce“ anebo „O červené Karkulce”. Děti pohotově reagovaly na všechny otázky paní knihovnice. Potom si děti mohly prohlédnout celou knihovnu a zajímavé knihy, nejenom pohádkové, ale také knihy o autech anebo přírodopisné. Paní knihovnice potom děti odměnila čokoládovými bonbóny, a ti, kteří uhádli hádanky, dostali ještě bonbón navíc. Nakonec děti předaly paní knihovnici dárečky, pěkně poděkovaly a rozloučily se.

Tímto upřímně děkujeme paní knihovnici Ivanovové za zajímavé povídání a někdy příště na shledanou…

Lenka Kabelková

                      

 

__________________________________________________

 

 

 

14.3.2013

 

Žáci 3. třídy ZŠ v Brněnci, navštívili 14.3.2013 knihovnu. 

21  dětí se zúčastnilo literární soutěže.

Než se žáci pustili do soutěžení, stručně jsem je seznámila s tím, odkud jsem danou tématiku čerpala - z čítanky pro 3. ročník.

Přečetla jsem jim celá jména spisovatelů, uvedla jsem alespoň jedno dílo, které napsali a jakým jazykem psali. Připomněla jsem jim výročí spisovatele a malíře Josefa Lady, seznámila jsem je s jeho životopisem.

Otázek bylo 10:

1. Znáte jména 5 spisovatelů - napište je.

2. Ke každému z výše uvedených jmen spisovatelů napište název jeho díla (čím více, tím lépe ).

3. Co je to pohádka?

4. V jaké podobě pohádky známe?

5. Jaký jazyk při psaní svých děl tito spisovatelé používali:

Božena Němcová

Václav Čtvrtek

Karel Čapek

6. Znáte spisovatele, který psal jiným jazykem než spisovatelé uvedení výše?

7. Jakou podobu mohou mít knihy?

8. Co je leporelo?

9. Co je to cestopis?

10. Spisovatel, malíř Josef Lada:

a) co víte o životě spisovatele

b) jaká znáte jeho díla

 

Žáci byli rozděleni do tří skupin.

Každá skupina soutěžila jako o život. 

Vyhrála první skupina s počtem 27 bodů.

Skupina s největším počtem bodů dostala knihu - Moje první encyklopedie.

Druhá skupina dostala karty zvířat, třetí skupina pexeso.

Během vyhodnocování soutěže, si školáci mohli prohlédnout knihy, které je zaujaly.

 

Třeťáci mi zarecitovali báseň od Františka Halase - Co všechno  musí udělat jaro.

Za básničku a za návštěvu jim děkuji a zase někdy nashledanou.

                                                                     Iv.

 

                            6.3.2013

Březen je vyhlášen měsícem knihy a knihoven, proto si MŠ

z Moravské Chrastové, udělala v tomto měsíci výlet do knihovny.Knihovnu navštívily děti jak z malého, tak z velkého oddělení. Když se děti usadily, povídání mohlo začít. Povídali jsme si k čemu knihovna slouží, jak mají děti s knížkami zacházet. Podle obrázků na titulních stránkách knih, děti hádaly jaký má kniha název a pokud věděly, tak řekly kdo ji napsal. Dali jsme dohromady kdo je spisovatel(ka), překladatel(ka), co je to pohádka. Připoměli jsme si 125. výročí od narození Josefa Lady. Děti mě podle obrázku přečetly pohádku O veliké řepě. Zarecitovaly několik básniček, společně si zazpívaly. Jejich dárky jsou v knihovně a každý si je může prohlédnout. Děkuji za milou návštěvu a zase někdy nashledanou.

                                                       knihovnice: Ivanovová

 

                           21.2.2013

navštívily děti z MŠ U dvou sluníček v hojném počtu naši knihovnu.

V knihovně se vytvořila velmi přátelská atmosféra.

Povídali jsme si o tom jaké děti znají pohádky, kdo je napsal, co to vůbec pohádka je.

Děti několik pohádek dovedly vyprávět.S chutí za podpory pedagogů zapěly Ovčáky čtveráky a Není nutno, aby bylo veselo.

Než děti odešly, tak si mohly knihy, které se jim líbily prohlédnout.

Několik knih si MŠ půjčila. Velice mě to těší. Pohádkové radůstky Lidušky a Milana a Vyprávěnky Lidulinky, tak doplní četbou vypůčených knih.

Děkuji za milou návštsěvu, za dárečky a těším se zase někdy nashledanou.                          

                                                    knihovnice: Ivanovová  

 

 

 

                    O pohádce s pohádkou
Dne 8.8.2012 navštívily děti z MŠ v Moravské Chrastové knihovnu.
Jen počkej zajíci je knížka, která se dětem líbí. Vyprávěla jsem dětem podle obrázků příběh vlka a zajíce. Hodně dětí znalo text, tak mě doplňovaly.

Paní, učitelka Pražanová, s dětmi z malého oddělení, si připravila pohádku :
                                         "O veliké řepě"
Na plakátu byly namalovány obrázky a děti podle nich pohádku vyprávěly.

Paní, učitelka Michková, zase přinesla namalované obrázky s pohádkou :

                                         "O Koblížkovi"
Děti při vyprávění pohádky doslova Koblížkova dobrodružství prožívaly.
S elánem také zazpívaly písničku.

Děti se také pochlubily, jaké znají pohádky (hlavně moderní), kdo se dívá na Večerníčka, kdo jim doma čte, že vědí jak se má zacházet s knížkami. Děti měly dovoleno si prohlédnout dětské knížky. Některé se pochlubily, které knížky znají, protože do knihovny chodí.
Při loučení jsme si slíbili, že se zase někdy v knihovně sejdeme.

 

Knihovnice: Zdena Ivanovová

__________________________________________________

 

                    Zvířátková abeceda

Ve čtvrtek 20.10.2011 navštívili žáci 2.třídy z Brněnce knihovnu. Když si odložili, usadili se na stoličky čelem k zavěšené abecedě. Z abecedy si každý vybral písmenko, na které začínalo jeho příjmení. Písmenko bylo nalepeno na listě. Kromě písmenka byla na listě nalepena básnička a zvířátko. Nalepené zvířátko si každý sám vymaloval. Všichni se pak snažili vzpomenout si na co nejvíce zvířátek od příslušného písmenka. Básničku žák přednesl. Jen okrajově bylo řečeno, kde zvířata žijí a čím se živí. Dalším úkolem pro žáky bylo dotvořit chybějící verše v připravené básničce. Skupinky, které se pustily do práce, i přes časovou tíseň, básničku doveršovaly. Děti dělaly vše s velkým zaujetím a soustředěním. Svou šikovnost rovněž dokázaly dárkem, který si pro mě připravily. Zarecitovaly mně s elánem básničku a se stejným elánem mně zazpívaly písničku. No a protože školáci navštívili knihovnu, tak jsem jim jen v krátkosti řekla jak knihovna funguje a na závěr jim dovolila prohlédnout si knihy, o které projevili zájem. Bylo nám hezky a snad někdy příště zase nashledanou. Nástěnka s moc hezkými obrázky od druháků je bude ještě nějakou dobu připomínat.

 

Knihovnice: Zdena Ivanovová